Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/wcrs/data/www/wke.wcrs.wroclaw.pl/wp-content/plugins/another-events-calendar/widgets/search/search.php on line 160

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/wcrs/data/www/wke.wcrs.wroclaw.pl/wp-content/plugins/another-events-calendar/widgets/past-events/past-events.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/wcrs/data/www/wke.wcrs.wroclaw.pl/wp-content/plugins/another-events-calendar/widgets/upcoming-events/upcoming-events.php on line 169

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/wcrs/data/www/wke.wcrs.wroclaw.pl/wp-content/plugins/another-events-calendar/widgets/mini-calender/mini-calendar.php on line 288
Wrocławska Koncepcja Edukacyjna » Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
 • Wke Slajd
 • Młodzi Obywatele Nauki
 • Młodzi Obywatele Świata
 • Młodzi Obywatele Kultury
 • Akademia Talentów i Uzdolnień
 • Od inspiracji do kreacji

WROCŁAWSKA KONCEPCJA EDUKACYJNA to nowatorski nurt edukacyjny zapisany w strategii rozwoju miasta obejmujący systemowe rozwiązania w obszarze wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Dotyczy twórczych inicjatyw realizowanych poprzez poszukiwania edukacyjne, inspiracje środowiskowe i inne, współpracę ze światem nauki i kultury w kraju i za granicą, budowanie wśród nauczycieli i uczniów postaw kreatywności, otwartości, współpracy, kompetencji międzykulturowych, wysokich standardów kultury osobistej. Kluczowymi wartościami Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej są: tożsamość, talent, technologia, tolerancja.

W ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej powstały trzy programy: Młodzi Obywatele Kultury, Młodzi Obywatele Nauki oraz Młodzi Obywatele Świata, które mają na celu motywować wrocławskie grono pedagogiczne oraz uczniów do działania wychodzącego poza ramowy system nauczania we wrocławskich placówkach oświatowych. Dzięki realizowaniu tego niestandardowego podejścia wrocławscy uczniowie mają możliwość wziąć udział w wielu ciekawych projektach. Wieloletnim, autonomicznym programem WKE jest również program Od inspiracji do kreacji.

Korzyści współpracy w ramach WKE

Co WKE daje dzieciom?

 • pełny rozwój osobowości i umiejętności pod kierunkiem świetnych, poszukujących pedagogów

 • radość spotkania z edukacją poprzez metody zabawy i sztuki

 • edukację metodami twórczymi na wielu etapach (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum)

Co WKE daje rodzicom?

 • pewność kontynuacji edukacji dziecka autorskimi, aktywnymi metodami Od przedszkola do gimnazjum

 • świadomość, że kadra jest pod stałą opieką metodyczną i merytoryczną doradców i konsultantów, że ciągle uczy się, doskonali, poszukuje

 • pewność, że nikt nie eksperymentuje na dziecku – w program włączają się tylko pedagodzy i placówki o potwierdzonym doświadczeniu, weryfikowani przez specjalistów z Rady Programowej WKE

 • świadomość, że program ma przychylność władz Wrocławia

Co WKE daje szkołom?

 • wsparcie merytoryczne i metodyczne doradców i specjalistów

 • wsparcie Urzędu Miasta

 • podnoszenie jakości pracy i promocję szkoły w środowisku

 • wymianę doświadczeń nauczycieli w zakresie sprawdzonych metod wychowawczych i dydaktycznych,

 • autentyczna współpraca placówek.

Młodzi Obywatele Kultury

Młodzi Obywatele Kultury

MŁODZI OBYWATELE KULTURY – to realizowany od 2011 roku program, który ma na celu motywowanie wrocławskiego grona pedagogicznego oraz uczniów do działań wychodzących poza ramowy system nauczania. W ramach programu Młodzi Obywateli Kultury organizowane są twórcze działania artystyczne przybierające różne formy – przeglądy, biennale, festiwale, fora pisarskie oraz dyskusyjne, warsztaty. Poprzez uczestnictwo w różnych przedsięwzięciach uczniowie spotykają się z kulturą, mają możliwość rozwinięcia swoich pasji oraz wystąpienia na profesjonalnej scenie przed szerszą publicznością.

Więcej

Młodzi Obywatele Nauki

Młodzi Obywatele Nauki

„MŁODZI OBYWATELE NAUKI – program, który ma na celu wspieranie wrocławskiego grona pedagogicznego w kreatywnych oraz innowacyjnych metodach nauczania, a także rozwój talentów wśród dzieci i młodzieży z Wrocławia. Zadaniami bieżącymi w ramach tego programu jest organizowanie zarówno naukowych konkursów jak i naukowych kongresów dedykowanych dzieci i młodzieży, ponadto konferencji matematycznych, debat Oksfordzkich z udziałem pracowników z wyższych uczelni. Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia sieci nauczycieli twórczych. Do zadań tej grupy będzie należało wspieranie dzieci w poszukiwaniu swoich pasji, talentów, prowadzenie konsultacji z rodzicami i dzieckiem, dzielenie się dobrymi praktykami z innymi nauczycielami, wspólne rozwiązywanie problemów.

Więcej

Młodzi Obywatele Świata

Młodzi Obywatele Świata

Młodzi Obywatele Świata – program powstał w 2014 roku i jest odpowiedzią na nietolerancję, brak zrozumienia, z którym mogą spotkać się wrocławscy uczniowie w placówkach oświatowych.

Więcej

Akademia Talentów i Uzdolnień

Akademia Talentów i Uzdolnień

„Akademia Talentów i Uzdolnień wpisuje się w wieloletnią strategię rozwoju edukacji miasta Wrocławia. Planowane w ramach projektu działania są częścią Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej i dają możliwość realizowania zawartej w niej idei tzw. 4T: TOŻSAMOŚĆ, TOLERANCJA, TALENT, TECHNOLOGIA.

Więcej

Od inspiracji do kreacji

Od inspiracji do kreacji

Program „OD INSPIRACJI DO KREACJI” powstał, aby stworzyć dzieciom i młodzieży środowisko edukacyjne sprzyjającego intensywnemu, wszechstronnemu rozwojowi w oparciu o aktywność twórczą, samopoznanie, poszukiwanie, rozwijanie zdolności i zainteresowań. Zakładał wspólne działanie i uczenie się dzieci i uczniów z różnych placówek oświatowych Wrocławia – od przedszkola do gimnazjum.

Więcej

Aktualne i nadchodzące wydarzenia

Sorry, no results matched your criteria.

Wszystkie wydarzenia

.uk-slideshow .uk-button