Zajęcia pokazowe w Przedszkolu nr 16

W dniu  21 lutego 2018 roku w Przedszkolu nr 16  odbyły się zajęcia pokazowe prowadzone przez Panią Ewę Kramek „Polubić czytanie – zabawy czytelnicze w grupie sześciolatków inspirowane metodą Ireny Majchrzak”. Zajęcia były obserwowane przez grupę nauczycielek nauczania przedszkolnego z przedszkoli wrocławskich. 

Cele zajęć to : rozwijanie zainteresowań czytelniczych przedszkolaków, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, doskonalenie słuchu fonematycznego, analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej wyrazów.

Po zajęciach odbyła się dyskusja mająca na celu omówienie zajęć, wymianę doświadczeń w zakresie zabaw czytelniczych. Pani  Ewa Kramek zaprezentowała również przykłady literatury z zakresu rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Kolejne działania i zajęcia otwarte zaplanowano na kwiecień-maj.

Podczas spotkania zaprezentowano również projekt skierowany do przedszkoli wrocławski „Spotkania w Muzeum”.

Trackback from your site.

Leave a comment

.uk-slideshow .uk-button