Świętujemy wybory do Rad Osiedli

ŚWIĘTUJEMY WYBORY DO RAD OSIEDLA

PRZEGLĄD „ŚWIĘTUJEMY WYBORY DO RAD OSIEDLA”

Niebawem, 17 października 2021 r., odbędą się wybory do Rad Osiedli. Dla mieszkańców Wrocławia będzie to doskonała okazja, by swoją obywatelską postawą oddanym głosem uczestniczyć w tym wydarzeniu. Od nas samych zależy najwięcej, gdy w grę wchodzi rozwój miasta. Także ten związany z naszymi małymi ojczyznami – Osiedlami. To ważny moment dla Wrocławia i lokalnych społeczności. Zależy nam, aby w tym czasie miasto wyglądało odświętnie, aby każdy mieszkaniec Wrocławia i gość zobaczył, że to wyjątkowy czas.

Zapraszamy do udziału w przeglądzie na najładniejszą dekorację przygotowaną z okazji wyborów do Rad Osiedli, wszystkie placówki oświatowe Wrocławia, zarówno te w których będą umiejscowione komisje wyborcze, jak i wszystkie pozostałe. Zdjęcia dekoracji opublikujemy na stronie wke.wcrs.wroclaw.pl oraz na profilu w mediach społecznościowych. Wyróżnionym placówkom wręczymy upominki.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej wke.wcrs.wroclaw.pl oraz we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, zespół Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej, mail: bogumila.katkowska@wcrs.wroclaw.pl lub tel.: 71 77 24 903 lub 944. wke.wcrs.wroclaw.pl

Organizatorem jest:

      1. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – jednostka organizacyjna Gminy Wrocław z siedzibą przy Pl. Dominikańskim 6.
      2. Wszelkimi sprawami organizacyjnymi zajmuje się WCRS: Zespół Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej, plac Dominikański 6; 50 – 159 Wrocław, tel. (71) 77 24 903, bogumila.katkowska@wcrs.wroclaw.pl;
      3. Rady Osiedla Wrocławia.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W przeglądzie może wziąć udział osoba fizyczna lub grupa osób zamieszkująca na terenie Wrocławia (zwana dalej „Uczestnikiem”, lub grupą „Uczestników” tj. do Przeglądu mogą przystąpić klasy szkolne z opiekunem, rodzice z dziećmi, Kluby Seniora, MDK itp.), która w okresie trwania Przeglądu:

– własnoręcznie wykona, ozdobę/by, dekoracje w barwach Wrocławia tj. kolorze żółtym i czerwonym,
z dowolnych materiałów i przystroi lokal wyborczy na zewnątrz w taki sposób by było widoczne, że w tym miejscu oddajemy głos do Rady Osiedla.

– Przegląd odbędzie się w formie prezentacji zdjęć nadesłanych przez uczestników w wersji elektronicznej na adres bogumila.katkowska@wcrs.wroclaw.pl

– Uczestnicy Przeglądu przesyłają 3 zdjęcia dokumentujące prace na maila bogumila.katkowska@wcrs.wroclaw.pl:

a) podając prawidłowe dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko pełnoletniego reprezentanta grupy, adres

e-mail, Osiedle,  jakie grupa Uczestników reprezentuje, Ilość osób, która tworzyła dekoracje (rodzina, placówka, instytucja itd.) zawarte w formularzu zgłoszenia do dnia 20.10.2021 r. do godz. 12:00.

b) przesyłając maksymalnie 3 zdjęcia o łącznym rozmiarze do 10 MB. Zgłoszenie (zdjęcie) musi przedstawiać miejsce przed dekoracją i po zmianach, miejsce udekorowane.

– wyrażając zgodę na przetwarzanie danych;

  zaakceptuje niniejszy Regulamin.

2. W przypadku osób niepełnoletnich (dalej: Autor pracy) zgłoszenia jako Uczestnika Przeglądu w imieniu osoby niepełnoletniej powinien dokonać jej przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun).

3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze zdjęciami jest równoznaczne z wysłaniem zgłoszenia do udziału w Przeglądzie.

4. Przystępując do Przeglądu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Dziękujemy za udział w Przeglądzie. Zobacz wyróżnione dekoracje 🙂

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content