INKUBATOR ROZWOJU OSOBISTEGO. WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH DLA MŁODZIEŻY pt. „Matura, pandemia i inne końce świata”

To profesjonalny program szkoleniowo – warsztatowy opracowany przez zespół ekspertów wrocławskiej Akademii Twórczych Inicjatyw Obywatelskich i Programu Razem.

Podczas cyklu spotkań  realizujemy różne formy doradztwa i ćwiczeń, których celem jest wsparcie młodzieży w radzeniu sobie z emocjami, traumą, lockdownu i odnalezieniem się w post-pandemicznej rzeczywistości. Podczas realizacji cyklu warsztatów pomagamy uczniom w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych, doskonaleniu efektywności osobistej , zarządzaniu czasem. Proponujemy trening tolerancji niepewności, zarządzanie stresem i radzenia sobie z uczuciem niepokoju.

Warsztaty skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych. Ważne jest uczestnictwo w całym cyklu warsztatów. Po ukończeniu projektu uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Warsztaty kompetencji społecznych dla młodzieży obejmują tematykę:

29.11.2021 (pn) 17.00 – 20.00, warsztaty integracyjne, miejsce: wkrótce, warsztaty poprowadzą: Agnieszka Ratajczak-Mucharska, Ewa Lamberska.

4.12.2021 (sob) 11.00 – 17.00, warsztaty komunikacji interpersonalnej i pracy zespołowej, miejsce: wkrótce, warsztaty poprowadzą: Agnieszka Ratajczak-Mucharska, Ewa Lamberska.

11.12.2021 (sob) 11.00 – 17.00, warsztaty efektywności osobistej, miejsce: wkrótce, warsztaty poprowadzą: Agnieszka Ratajczak-Mucharska, Ewa Lamberska.

17.12.2021 (pt) 18:00-20:00, warsztaty zarządzania stresem,  zarządzania emocjami i budowania odporności psychicznej, platforma zoom online, warsztaty poprowadzi: Anna Cieślik.

22.01.2022 (sob) 11.00 – 16.00, warsztaty twórczego rozwiązywania problemów, miejsce: wkrótce, warsztaty poprowadzą: Agnieszka Ratajczak-Mucharska, Ewa Lamberska.

Warsztaty poprowadzą w ramach programu Razem:

Agnieszka Ratajczak – Mucharska – psycholog, ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim na specjalizacji: psychologia wychowawcza oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim: „Szkoła kontaktów Interpersonalnych” oraz „Szkolny Doradca Zawodowy”. Ponadto odbyła liczne szkolenia: „Trening zastępowania Agresji TZA-ART.”; „Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie logicznych i społeczno-komunikacyjnych.” ekspert w programach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej – Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Ewa Lamberska – pedagożka, doradca zawodowy, coach, trener i sędzia Międzynarodowego Konkursu Twórczego Rozwiązywania Problemów „Odyseja Umysłu”, absolwentka Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego, trenerka TUS I i II stopnia programu KakTUS, trenerka Treningu Zastępowania Agresji. Od wielu lat pracuje warsztatowo z grupami zróżnicowanymi wiekowo, wspierając dzieci i młodzież w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji miękkich. Prowadzi treningi kreatywności, warsztaty antydyskryminacyjne, treningi umiejętności społecznych. Ekspert w programach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej – Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Anna Cieślik – psycholog UWr, Psycholożka, trenerka biznesu i edukatorka.
Popularyzuje wiedzę psychologiczną, pracując jako wykładowczyni na Uniwersytecie Wrocławskim.
Jest autorką publikacji naukowych, popularnonaukowych oraz programów edukacyjnych i narzędzi rozwojowych. Ekspert w programach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej – Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

 

Kontakt: Bogumiła Katkowska, mail: bogumila.katkowska@wcrs.wroclaw.pl, tel. 71 77 24 944

Koordynator programu Razem: Magdalena Paszkiewicz, email: Magdalena.Paszkiewicz@wroclawskaedukacja.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 1. Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław - przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl - telefonicznie: tel. 71 77 24 900. 2. Inspektor ochrony danych: Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pan/Pani się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. - przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl 3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 1) związanych z realizacją warsztatów kompetencji społecznych dla młodzieży realizowanych w ramach programu RAZEM Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego 2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski, 3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 1) niezbędność do realizacji Warsztatów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w dokumentacji związanej z Wykładami/Warsztatami przez okres 6 lat od zakończenia umowy. 6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, podmiotom działającym na zlecenie lub polecenie Administratora. W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: ● prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach związanych z organizacją warsztatów kompetencji społecznych dla młodzieży realizowanych w ramach programu RAZEM Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji projektów realizowanych przez WCRS. Jeśli nie wyraża Pani/Pan zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, prosimy o informację drogą mailową. * *

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content