Familijne warsztaty Kreatywna książka

To cykl warsztatów rodzinnych online w czasie rzeczywistym.

Adresatami warsztatów są dzieci w wieku 3 – 9 lat wraz z rodzicami /opiekunami, a zajęcia będą miały formę warsztatów, których celem jest zainspirowanie rodziców do czytania książek swoim dzieciom. Warsztaty będą miały także walor plastyczny. Podczas spotkań dzieci będą wysłuchiwały ciekawych historii, a następnie wspólnie z rodzicami / opiekunami będą „czarować” plastycznie.

Wszystkie warsztaty odbędą się online w czasie rzeczywistym na platformie Zoom. Na warsztaty obowiązują zapisy.

Czas trwania warsztatów jest umowny, dostosowany do każdych zajęć i możliwości uczestników. Obie grupy rozpoczynają o godzinie 18:00.

Grupa młodsza wiek 3-5 lat rozpocznie zajęcia o godz. 18:00

Grupa starsza wiek 6-9 lat rozpocznie o godz. 18:00  zakończą się o godz. 19:30.

     18.11.2021 (czw.), godz. 18.00 – 19.30, Książka: „Szary domek”: Spotkanie w dwóch częściach – pierwsza to opowieść, druga to warsztaty manualno-plastyczne do tematu. Uczestnicy spotkania słuchając opowieści przeniosą się w wyjątkowe miejsce – do Herbatkowego Miastka. A tu odbędzie się spotkanie z wyjątkowym i pełnym ciepła bohaterem – Szarym Domkiem, który jest tak magiczny jak jego wnętrzarze. 

     25.11.2021 (czw.), godz. 18.00 – 19.30, Książka: „Kolorowy potwór”: Spotkanie w dwóch częściach – pierwsza to opowieść, druga to warsztaty manualno-plastyczne do tematu. Tym razem uczestnicy spotkania  wraz z tytułowym bohaterem skonfrontują się z emocjami – tymi lubianymi i chętnie odczuwanymi oraz takimi, które przychodzą nagle i nas czasem zaskakują. O nich też warto coś wiedzieć, by je skutecznie oswajać.

     02.12.2021 (czw.), godz. 18.00 – 19.30, Książka: „Zwierzyniec” – opowiadania o zwierzętach: Spotkanie w dwóch częściach – pierwsza to opowieść, druga to warsztaty manualno-plastyczne do tematu. Wraz z wesołymi opowiadaniami o małych zwierzętach zajrzymy do różnych rodzin. Poznamy kilku łobuziaków i porozmawiamy o tym, że nasze dobre relacje z innymi też wymagają pewnej pracy i starań.

     09.12.2021 (czw.), godz. 18.00 – 19.30, Książka „Święty Mikołaj”: Spotkanie w dwóch częściach – pierwsza to opowieść, druga to warsztaty manualno-plastyczne do tematu. Skoro grudzień to blisko święta. Zajrzymy zatem do Świętego Mikołaja, by podejrzeć jak realizowane są przygotowania do świat. Bo to nie zawsze jest tak łatwo, szybko i po myśli Mikołaja.

     16.12.2021 (czw.), godz. 18.00 – 19.30, Książka „Bajki o zwierzętachnajpiękniejsze bajki rosyjskie”: Spotkanie w dwóch częściach – pierwsza to opowieść, druga to warsztaty manualno-plastyczne do tematu.
W zimowej aurze wraz ze zwierzętami poznamy sposoby na dobrą współpracę, współdziałanie i znaczenie pomocy.

Warsztaty poprowadzi: Katarzyna Łabędzka-Hełka mentor programów Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej.

Wydarzenie programu Akademii Twórczych Inicjatyw Obywatelskich Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego jest bezpłatne.

Zaznacz terminy i zgłoś udział poprzez  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: – listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław – przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl – telefonicznie: tel. 71 77 24 900. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: – listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. – przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 1) związanych z realizacją warsztatów familijnych online 2) związanych z ewentualnych dochodzeniem roszczeń i odszkodowań związanych w niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (warsztatów familijnych online) 3) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski, 4) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 1) niezbędność do wzięcia udziału w warsztatach familijnych online (wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – warsztatów familijnych online art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu zakończenie Projektu pn. Warsztaty familijne online. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. wizerunku), prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (dot. wizerunku), prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka / dzieci w celach związanych z organizacją projektu pn. ”Warsztaty familijne online” Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji projektów realizowanych przez WCRS. Jeśli nie wyraża Pani/Pan zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, prosimy o informację drogą mailową. *
Jestem świadomy / świadoma konsekwencji cywilnych i karnych, wynikających z pobierania, nagrywania, przerabiana, uzupełniania lub wykorzystywania materiałów, video online tworzonych w ramach projektu pn. ”Warsztaty familijne online” bez zgody autora, umieszczania lub udostępniania konsultacji online w sieci internetowej lub intranetowej bez zgody autora, naruszania praw do wizerunku osób biorących udział w konsultacjach online, naruszenia dóbr osobistych osób biorących udział w konsultacjach online a także Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. *

rozpoczynaj

Skip to content