Studium PROSPECTUS – zgłoszenia

Jeszcze tydzień (do 24 maja 2021) przyjmujemy zgłoszenia do kolejnej edycji programu Studium PROSPECTUS. Program skierowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących, którzy potrafią niekonwencjonalnie myśleć, są poszukujący, krytyczni, interesują się wieloma dziedzinami wiedzy. Celem projektu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i rozwijanie umiejętności, pozwalających na osiągnięcie ponadprzeciętnego poziomu w zakresie: samodzielnego myślenia, wychodzenia poza schematy, zbaczania z utartych ścieżek; myślenia transgresyjnego, intuicyjnego i twórczego; umiejętności dyskusji, współpracy w dochodzeniu do konsensusu, przekonywania do swoich racji.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://wke.wcrs.wroclaw.pl/studium-prospectus/
Skip to content