Kryształy i Fraktale

Co to są kryształy? Jak i z czego są zbudowane? Gdzie je znaleźć? Czy można je zrobić samemu?

Aby poznać odpowiedzi na te pytania, zobacz załączoną prezentację i wykonaj kilka opisanych w niej zadań.

Prezentacja o kryształach

Co to są fraktale? Gdzie je możemy zobaczyć? Dlaczego są takie ciekawe?

Aby poznać odpowiedzi na te pytania, zobacz załączoną prezentację i wykonaj kilka opisanych w niej zadań.

Prezentacja o fraktalach