SOR - Spotkanie - Otwartość Rozmowa

Spotkania prowadzone są w formie panelu dyskusyjnego z elementami wykładu interaktywnego. Mają one na celu wspólne stworzenie bazy wiedzy oraz zbioru dobrych praktyk dla pracowników oświaty (rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów) w zakresie tematu zapobiegania cyberprzemocy i użytkowania nowych technologii przez dzieci oraz młodzież.

Zapisy na wszystkie spotkania prosimy kierować na adres: bogumila.katkowska@wcrs.wroclaw.pl

 1. SOR – Obsesja piękna – nowoczesna choroba wspierana przez social media. Wewnętrzny krytyk w ważnych momentach życia komentuje nasze poczynania, mówi co moglibyśmy zrobić lepiej, blokuje nas przed działaniem. To swoisty dialog z sobą samym, stający się z biegiem czasu schematem myślowym. Wpływa na naszą samoocenę, własną sprawczość i poczucie wartości. Głos wewnętrznego krytyka staje się czasem tym głośniejszy, im częściej przebywamy w internetowej rzeczywistości. Zdjęcia i treści zamieszczane w sieci aktywują w nas procesy porównania społecznego, w którym społeczność internetu stanowi punkt odniesienia. Niestety ten punkt odniesienia najczęściej jest wyimaginowany, nieprawdziwy,
  zniekształcony. Młodzież bardzo często nie zdaje sobie sprawy z tego, że w świecie online użytkownicy chwalą się tylko tym, czym warto się chwalić. Rzadko kto dzielisię swoimi słabościami, swoimi problemami. Widzimy zawsze tylko wycinek rzeczywistości. Porównując się do kogoś, kogo znamy tylko w internecie, bierzemy udział w, z góry przegranej, walce. Social media są najczęściej tym miejscem, gdzie młodzież realizuje swoją potrzebę akceptacji. Próbuje odnaleźć twierdzące odpowiedzi na pytania – czy
  jestem lubiany_a, czy jestem ważny_a czy jestem istotny_a?
 • Na czym polega problem i jak wspierać młodzież, która uczestniczy w tej złudnej pogoni za    doskonałością?
 • Jakie mechanizmy psychologiczne towarzyszą temu procesowi?
 • Jakie są skutki iluzorycznej kreacji swojego wizerunku w social mediach?
 • Jakie mechanizmy psychologiczne towarzyszą temu procesowi?

O tych problemach porozmawiamy:

          kiedy? 21 września godz. 17:00, wtorek

          gdzie? Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, s. 210 na II piętrze.

          Wejście od   strony parkingu od ul. Janickiego.

          2.  SOR – Prywatność w sieci – o prywatności dziecka w sieci mówimy głównie ze względu na nadmierne
dzielenie się jego danymi. Gdzie te dane trafiają? Co jeśli dziecko jest zbyt otwarte w internecie i dzieli się zbyt wieloma informacjami? Na prywatność można spojrzeć też w drugi sposób: gdzie przebiega ta cienka granica między kontrolowaniem tego, co nasze dzieci robią w internecie a ich prywatnością? Zajmiemy się także charakterystyką zjawiska sharetingu, czyli nadmiernego dzielenia się wizerunkiem dziecka przez rodziców.

          kiedy? 5 października, godz. 17:00, wtorek

          gdzie? WCRS: Przestrzeń Trzeciego Wieku, pl. Solidarności 1/2/3, na IV piętrze.

          3. SOR – Komunikacja między cyfrowym tubylcem a cyfrowym imigrantem. W czasach pandemii i zdalnego nauczania wiemy już, że internet i zagrożenia w nim występujące to temat, z którym będziemy się mierzyć coraz częściej. Messenger, SnapChat, Instagram czy TikTok to najczęściej używane aplikacje, bycie sławnym Youtuberem to wymarzony zawód, a smartphony na pewno są częściej brane do ręki niż książki. Coraz częściej niestety zauważalny jest dystans pomiędzy tzw. cyfrowym tubylcem (dzieckiem, nastolatkiem) a cyfrowym imigrantem (dorosłym). Marc Prensky, amerykański pisarz i działacz w sektorze edukacji, jest autorem tego
podziału: na cyfrowych tubylców i cyfrowych imigrantów. Cyfrowy tubylec to przedstawiciel generacji urodzonej w wieku internetu, niepamiętający czasów, gdy go nie było. Jest to więc cała populacja dzisiejszych uczniów, którzy przez większość swojego życia są otoczeni komputerami czy telefonami. Całkiem inaczej rzecz ma się z dorosłymi: ich rodzicami, wychowawcami i nauczycielami, którzy reprezentują tzw. cyfrowych imigrantów. Oznacza to, że zaadaptowali się oni (lub próbują się zaadaptować) do nowych warunków, nowego języka i nowych realiów, które wkroczyły wraz z pojawieniem się Internetu i postępem technologicznym.

 • Czy to właśnie dlatego czasem trudno jest nam się porozumieć?
 • Dlaczego
  cyfrowy tubylec “ucieka” w internet?
 • Jak rozmawiać o emocjach, które wiążą się z
  życiem online?

            kiedy? 19 października godz. 17:00, wtorek

           gdzie? Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, s. 210 na II pietrze.

Spotkania prowadzi:
Magdalena Duszyńska – psycholożka i trenerka, absolwentka Uniwersytetu SWPS.
Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu “Moderator”. Prowadzi szkolenia dla uczniów i nauczycieli na tematy związane z nowymi technologiami. Jej misja to wspieranie najmłodszych w zakresie mowy nienawiści
i zagrożeń w sieci. W ramach WCRS prowadzi Cyberporadnię, która zajmuje się wsparciem m.in. osób doświadczonych cyberprzemocą. Ukończyła Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie
Psychologicznym.

 

CYBERPORADNIA:

Porady udzielane są w każdą środę od godziny 16:00 do 18:00 pod numerem telefonu: 538 579 519. Korzystanie z cyberporadni jest bezpłatne. Ważne: telefon jest aktywny tylko w czasie dyżurów. Dodatkowe informacje można uzyskać, pisząc na adres e-mail: dobrowsieci@wcrs.wroclaw.pl.

Do kontaktu z ekspertkami, które będą pełniły dyżury w ramach projektu zapraszamy każdego, kogo bezpośrednio lub pośrednio dotyka problem cyberuzależnień.

Do korzystania z poradnictwa zachęcamy przede wszystkim:

• młodzież,

• rodziców i innych opiekunów,

• osoby, które doświadczają trudności w cyberświecie lub niepokoją się o kogoś bliskiego,

• osoby, które chcą skuteczniej edukować młodzież i dzieci w tematyce: cyberuzależnień, cyberprzemocy oraz cyberbezpieczeństwa,

• osoby, które chcą lepiej rozumieć, co dzieje się z człowiekiem w przestrzeni cyfrowej.

 

Skip to content