Wrocławska Koncepcja Edukacyjna

Wrocławska Koncepcja Edukacyjna to nowatorski ruch społeczny zapisany w strategii rozwoju miasta obejmujący systemowe rozwiązania w obszarze wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz pomocy edukacyjnej służącej środowisku oświatowemu, w tym: nauczycielom, wychowawcom, dyrektorom, rodzicom i opiekunom uczniów. Dotyczy również podejmowania twórczych inicjatyw edukacyjnych dla zainteresowanych mieszkańców miasta i aglomeracji poprzez inspiracje środowiskowe, współpracę ze światem nauki i kultury: lokalnie, w kraju i zagranicą, budowanie postaw twórczych, kompetencji międzykulturowych i inne.

Kluczowymi wartościami Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej są: Tożsamość, Talent, Technologia, Tolerancja. Koordynatorem wszystkich działań w ramach WKE jest zespół ekspertów i mentorów – osób twórczych, proponujących wiele inicjatyw, ale przede wszystkim rozumiejących nieustannie zmieniający się świat edukacji, w którym najważniejszy jest uczeń.

W ramach WKE istnieje zespół ekspertów, specjalistów w wielu dziedzinach, wspierających realizację różnych projektów i programów, osób z wielkim doświadczeniem i wiedzą, ale przede wszystkim rozumiejących konieczność zmiany w otaczającym nas świecie.

IMG-6321
Autor: Radio Rodzina

WKE obejmuje programy