Od inspiracji do kreacji

Program Od inspiracji do kreacji został stworzony w 1995 roku w Pracowni Rozwoju przez Sztukę Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego we Wrocławiu. Jego autorką jest Katarzyna Zawadzka. Ideą Programu jest wspólne działanie nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej oraz liceów tak, aby dzieci kontynuowały swoją edukację pod opieką nauczycieli twórczo pracujących w ramach wrocławskiego Programu.

Jednym z głównych nurtów wzajemnego uczenia się są realizacje autorskich programów i projektów, które we wspólnym działaniu łączą dzieci ze wszystkich poziomów edukacyjnych. Działania podejmowane w ramach programu Od inspiracji do kreacji miały na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań, wzajemne poznawanie się oraz zdobywanie cennych doświadczeń. Do Programu należały 22 placówki oświatowe.

Po ponad 20 latach działań i licznych sukcesów program został zamknięty.

Chętnych do współpracy zapraszamy do kontaktu i udziału w innych naszych projektach.