Międzyszkolny Konkurs na Esej

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu zapraszają uczniów szkół średnich z Wrocławia, Aglomeracji Wrocławskiej oraz Dolnego Śląska do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie na Esej.

Punktem wyjścia dla rozważań w tegorocznej edycji są słowa poety Johna Donne’a:

Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu. Jeżeli morze zmyje choćby grudkę ziemi, Europa będzie pomniejszona, tak samo jak gdyby pochłonęło przylądek, włość twoich przyjaciół czy twoją własną. Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon: bije on tobie. 

Konkurs ma na celu zachęcenie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości pisarskiej, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości młodych autorów oraz integrowanie młodzieży szkolnej przejawiającej zainteresowania literackie.

Chętnych uczniów – wraz z nauczycielami – zapraszamy na platformę https://kursy.wcrs.pl/, gdzie będzie można wysłuchać wykładu dr Dobrawy Lisak-Gębali – badaczki eseistyki z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, która zapozna uczestników Konkursu ze sztuką pisania eseju.

Termin nadsyłania prac: do 27 maja 2022 r.

ZASADY KONKURSU

  1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem.
  2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
  3. W Konkursie nie mogą wziąć udziału prace wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.
  4. Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatorów nadesłanych prac do celów zgodnych z działalnością Organizatora.  
  5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na uczestnikach Konkursu.
  6. Prosimy nie podpisywać prac imieniem i nazwiskiem, ale oznaczyć je godłem/pseudonimem. Identyczne godło/pseudonim prosimy umieścić na wierzchu koperty zawierającej dane Autora/Autorki – kartę zgłoszenia: imię i nazwisko, szkołę, klasę.
  7. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi na początku czerwca 2022 r. przez komisję konkursową. Informacje o wynikach zostaną wysłane do szkół uczestników oraz na adres mailowy podany w karcie zgłoszeniowej.
  8. Na Galę Finałową zaproszeni zostaną wyłącznie uczestnicy, których prace spełniły wszystkie warunki opisane w regulaminie.
  9. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Komisja konkursowa może przyznać również wyróżnienia.
  10. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez zgłaszającego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (podanych w pracy konkursowej). Dane osobowe będą przetwarzane przez Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu, ul. ks. Piotra Skargi 31.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela: Renata Madeiska, tel.602891719, e-mail: renata.madeiska@lo9.wroc.pl.

REGULAMIN