Tower of Babel

Take part in free workshops with Italian street art artist – URKA and join a series of creative meetings, during which we will jointly create a spatial art. object inspired by the modern Tower of Babel – first meeting October, 18th!
You will need to bring a handmade template box from the artist to the first meeting. You can come to Barbara for templates.
Зголосіться на майстер-клас і разом із нами створіть просторовий арт-об’єкт за мотивами сучасної Вавилонської вежі – перша зустріч 18 жовтня!
На першу зустріч вам потрібно буде принести коробку-шаблон ручної роботи від художника. За шаблонами можна прийти до Варвари.
Weź udział w bezpłatnych warsztatach ze street artowym włoskim artystą – URKĄ i dołącz do serii spotkań twórczych, podczas których wspólnymi siłami stworzymy przestrzenny obiekt zainspirowany współczesną wieżą Babel – pierwsze spotkanie 18 października!
Na pierwsze spotkanie trzeba będzie przynieść ze sobą własnoręcznie wykonane pudełko z szablonu od artysty. Można przyjść do Barbary po szablony.
Zapisy przyjmujemy na ten adres/Ми приймаємо підписку за цією адресою/We accept subscriptions to this address: airwro@instytutkultury.pl
Szablony do wydrukowania na stronie/Шаблони для друку на сайті/Templates for printing on the web page: wke.wcrs.wroclaw.pl
Wydarzenie/Подія/Event: link