Studium PROSPECTUS

Rozpoczynamy kolejną edycję projektu Studium PROSPECTUS.

To program skierowany do uczniów klas II i III szkół ponadpodstawowych, którzy potrafią niekonwencjonalnie myśleć, są poszukujący, krytyczni, interesują się wieloma dziedzinami wiedzy. Celem projektu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i rozwijanie umiejętności, pozwalających na osiągnięcie ponadprzeciętnego poziomu w zakresie: samodzielnego myślenia, wychodzenia poza schematy, zbaczania z utartych ścieżek, myślenia intuicyjnego i twórczego, umiejętności dyskusji, współpracy w dochodzeniu do konsensusu, przekonywania do swoich racji.

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: https://wke.wcrs.wroclaw.pl/studium-prospectus/