Kreatywna książka warsztaty online dla dzieci

Jesienią 2023 roku zapraszamy stałych uczestników i tych zupełnie nowych, wszystkich, którzy mają apetyt na dobre książki oraz tych, którzy jeszcze nie poznali naszego projektu, a są go ciekawi. Jest to już siódmy cykl warsztatów rodzinnych online na platformie Zoom.

Dla kogo są warsztaty?

Adresatami warsztatów są dzieci w wieku od 3 do 9 lat wraz z rodzicami czy opiekunami.

Cel warsztatów

Zajęcia mają formę warsztatów, których celem jest propagowanie aktywnego czytelnictwa rodzinnego. Pokazuje rodzicom i opiekunom jak aktywnie czytać książki swoim dzieciom i ze swoimi dziećmi, jak spotkanie z tekstem można elastycznie wydłużyć w czasie poprzez różne działania artystyczne i manualne. Podczas warsztatowych spotkań online dzieci w zaciszu domowym spotykają się z panią Kasią i wybraną przez nią książką. Słuchają opowieści „zaglądając” do danej książki widząc karty strony online, a następnie wspólnie z rodzicami czy opiekunami, podążając za wskazówkami prowadzącej tworzą pracę artystyczną, wykorzystując przy tym wybrane techniki plastyczne. W efekcie czego do wysłuchanej opowieści powstaje oryginalne plastyczne dzieło. Często będące tylko początkiem wielu dalszych działań dziecka i inspiracji.

Kto poprowadzi warsztaty?

Warsztaty poprowadzi: Katarzyna Łabędzka-Hełka nauczyciel, edukator, wieloletni mentor i ekspert programów Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej.

W codziennej pracy z dziećmi sprawdza, zmienia i weryfikuje kolejne pomysły na różne działania manualne. Prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Wciąż poszukuje nowych rozwiązań dla tematów i materiałów. Posiada wiele autorskich rozwiązań zastosowania i przetworzenia tego co wokół nas oraz już kilkunastoletnie doświadczenie praktycznej realizacji tych pomysłów w pracy z dziećmi w różnym wieku. Stąd przygotowany przez panią Katarzynę program warsztatów stanowi zbiór sprawdzonych propozycji działań plastycznych i artystycznych dla dzieci.

Czas trwania warsztatów jest umowny, dostosowany do każdych zajęć i możliwości uczestników. Zaczynamy o godzinie 18:00 spotkaniem z książką/tytułem, a później są działania plastyczne, do których warto wcześniej przygotować wskazane w opisie warsztatu materiały. I tu uwaga – czasem w części plastycznej będzie podział  na: grupę młodszą –  wiek 3-5 lat  /inne materiały – prostsze zadanie plastyczne/ oraz grupę starszą – wiek 6-9 lat /inne materiały – zadanie plastyczne o większym stopniu trudności/.

Obie grupy rozpoczynają o godz. 18:00, a szacowany koniec spotkania to godz. 19:30. Wydarzenie bezpłatne.

Program warsztatów

08.11.23, g. 18:00 środa online

Książka: „Wszystkiego najlepszego Winnie”: Spotkanie w dwóch częściach – pierwsza to opowieść, druga to warsztaty manualno-plastyczne do tematu. Będzie to kolejne w cyklu Kreatywnej książki spotkanie z czarownicą i jej urokliwym kotem. A okazja wyjątkowa, bo Winnie ma urodziny. O tym jak je spędziła i jakie czary były potrzebne, by je zrealizować z rozmachem, dowiesz się na naszym pierwszym w tej edycji spotkaniu. Połącz się z nami koniecznie…
Potrzebne materiały:
Grupa młodsza wiek 3-5 lat i Grupa starsza wiek 6-9 lat: 5 kartek A4 kolorowego bloku technicznego: biała, brązowa, różowa, niebieska i żółta, kolorowe kredki, nożyczki, klej;
Miejsce: Platforma Zoom – online.

15.11.23, g. 18:00 środa online

Książka: „To jest moje drzewo”: Spotkanie w dwóch częściach – pierwsza to opowieść, druga to warsztaty manualno-plastyczne do tematu. Tym razem opowieść będzie o dość zaborczej wiewiórce, która bardzo kochała swoje drzewo, tak bardzo, że… chcesz się dowiedzieć? Połącz się z nami w tym dniu.
Potrzebne materiały:
Grupa młodsza wiek 3-5 lat i grupa starsza wiek 6-9 lat: 1 biała kartka A4, 1 kartka w dowolnym, jasnym kolorze pastelowym, pastele olejne, klej, nożyczki, mile widziane 2-3 suche liście, o wyraźnych żyłkach (z dowolnego drzewa).
Miejsce: Platforma Zoom – online.

22.11.23, g. 18:00 środa online

Książka: „Dobranoc, Misiu”: Spotkanie w dwóch częściach – pierwsza to wspólne słuchanie i oglądanie przygotowanej książki, druga to warsztaty manualno-plastyczne do tematu. Podczas tego spotkania uczestnicy wysłuchają opowieści o tym jak to pewien niedźwiedź przygotowywał się do zimowego snu.
Potrzebne materiały:
Grupa młodsza wiek 3-5 lat: szara część okładki z bloku rysunkowego/technicznego A4 lub kartka A4 szarej tekturki, 1 biała kartka A4, 2-3 kolorowe kartki w ulubionych, soczystych kolorach, nożyczki, klej, kolorowe kredki;
Grupa starsza wiek 6-9 lat: szara część okładki z bloku rysunkowego/technicznego A4 lub kartka A4 szarej tekturki, 2 białe kartki A4, pastele olejne, nożyczki, klej;
Miejsce: Platforma Zoom – online.

29.11.23, g. 18:00 środa online

Książka: „Pan Kuleczka”: Spotkanie w dwóch częściach – pierwsza to opowieść, druga to warsztaty manualno-plastyczne do tematu. Uczestnicy spotkania tym razem będą towarzyszyć w kilku wybranych opowieściach znanym i lubianym bohaterom serii pana Wojciecha Widłaka w poznawaniu i doświadczaniu świata, gdy zaczyna się zima.
Potrzebne materiały:
Grupa młodsza wiek 3-5 lat i grupa starsza wiek 6-9 lat: 1 kartka niebieska A4, 1 kartka z bloku technicznego biała A4, kredki – pastele olejne lub kredki ołówkowe, klej, nożyczki;
Miejsce: Platforma Zoom – online.

06.12.23, g. 18:00 środa online

Książka: „Święty Mikołaj” – Kolejne spotkanie w dwóch częściach – pierwsza to opowieść, druga to warsztaty manualno-plastyczne do tematu. A skoro w kalendarzu jest już grudzień i do tego Mikołajki – spotkanie ze Świętym Mikołajem obowiązkowe. Co się tym razem wydarzyło w domu Mikołaja i nie tylko podczas przygotowań do świąt? Połącz się z nami i posłuchaj!
Potrzebne materiały:
Grupa młodsza wiek 3-5 lat: 1 kartka niebieska A4, 1 kartka biała A4, farby plakatowe lub tempery w kolorach: biała, kremowa, czerwona, czarna;
Grupa starsza wiek 6-9 lat: 1 kartka A4 czerwona, 1 kartka biała A4, rolka po ręcznikach papierowych (lub 2 szt. rolki po papierze toaletowym), czerwona bibuła, klej, nożyczki;
Miejsce: Platforma Zoom – online.

13.12.23, g. 18:00 środa online

Książka: „Pluszowy zajączek” – Spotkanie w dwóch częściach – pierwsza to opowieść, druga to warsztaty manualno-plastyczne do tematu. Będzie to piękna opowieść o zajączku, który na chwilę przed świętami Bożego Narodzenia szukał Świętego Mikołaja. Z jakim życzeniem do niego wędruje? Czy zdąży? Dowiesz się na tym właśnie spotkaniu.
Potrzebne materiały:
Grupa młodsza wiek 3-5 lat i grupa starsza wiek 6-9 lat: 3 kartki A4- niebieska, biała i czerwona, pastele olejne, nożyczki, klej.
Miejsce: Platforma Zoom – online.

Wydarzenie programu Akademii Twórczych Inicjatyw Obywatelskich Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego jest bezpłatne.

Czas trwania warsztatów jest umowny, dostosowany do każdych zajęć i możliwości uczestników.

Zapraszamy do zapisów i aktywnego udziału.

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ KREATYWNA KSIĄŻKA

Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław - przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl - telefonicznie: tel. 71 77 24 900. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. - przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 1) związanych z realizacją warsztatów familijnych online 2) związanych z ewentualnych dochodzeniem roszczeń i odszkodowań związanych w niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (warsztatów familijnych online) 3) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski, 4) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 1) niezbędność do wzięcia udziału w warsztatach familijnych online (wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy - warsztatów familijnych online art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu zakończenie Projektu pn. Warsztaty familijne online. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. wizerunku), prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (dot. wizerunku), prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
podanych w niniejszym zgłoszeniu oraz na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie mojego wizerunku w formie fotografii w związku z moim udziałem w warsztatach organizowanych przez jednostkę organizacyjną gminy Wrocław - Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu. Niniejsza zgoda obejmuje wykonanie i powielenie zdjęć zawierających mój wizerunek oraz nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, za pośrednictwem Internetu, na profilach internetowych umieszczonych na portalach społecznościowych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych – w celu publicznego odtwarzania fotografii dla celów informacyjnych i promocyjnych w zakresie działalności statutowej Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Oświadczam, że jestem pełnoletni/a, mam zdolność do czynności prawnych, zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.
Jestem świadomy / świadoma konsekwencji cywilnych i karnych, wynikających z pobierania, nagrywania, przerabiana, uzupełniania lub wykorzystywania materiałów, video online tworzonych w ramach projektu pn. ”Warsztaty familijne online” bez zgody autora, umieszczania lub udostępniania konsultacji online w sieci internetowej lub intranetowej bez zgody autora, naruszania praw do wizerunku osób biorących udział w konsultacjach online, naruszenia dóbr osobistych osób biorących udział w konsultacjach online a także Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. *