Warsztaty psychologiczne dla szkół podstawowych

Bezpłatne warsztaty dla klas 1-3 szkół podstawowych

Zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w warsztatach rozwijających inteligencję emocjonalną, poszerzających samoświadomość i akceptację emocji oraz poznaniu swoich mocnych stron.

Warsztat ,,Emocje – chce je poznać!” 

Cel warsztatu

Jego celem jest poprawa kompetencji uczestników w zakresie rozpoznawania i zrozumienia emocji, zarówno swoich jak i innych osób, a także nauka sposobów radzenia sobie. Zajęcia są skoncentrowane na rozwijaniu empatii i zachowań altruistycznych wobec innych. Dzieci będą miały możliwość zapoznania się z tematem w sposób kreatywny – za pomocą różnorodnych zabaw oraz ćwiczeń z łatwością przyswoją przekazywaną im wiedzę. Warsztat jest zaplanowany na dwie godziny lekcyjne.

Liczy się kolejność zgłoszeń.

Czas i miejsce warsztatów: szkoła, 2 godziny lekcyjne (1,5h zegarowej) z przerwą po 45 minutach.

Autorki programu i prowadzące:

Yevheniia Domina – studentka Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW na kierunku Psychologia.

Paulina Wajzer – studentka Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW na kierunku Psychologia.

Kontakt: Szkoły zainteresowane proszę o kontakt mailowy: e-mail: bogumila.katkowska@wcrs.pl, podając w treści maila: Nazwa szkoły, klasa, osoba do kontaktu dla trenerów (mail, telefon, imię i nazwisko opiekuna grupy), tytuł warsztatu, wstępnie termin. (Warsztaty mogą odbywać się, w godzinach między 8:00 – 13:00 w Państwa szkole).

Warsztat ,,Moje mocne strony” 

Poprzez gry, zabawy i ćwiczenia uczestnicy będą mieli okazję poznać i rozwijać swoje zdolności, a także nauczyć się współpracy z innymi. Warsztat nie tylko pokazuje dzieciom, że każde z nich ma supermoc, ale uczy również zachowań altruistycznych i wykorzystywania własnych zdolności w środowisku rówieśniczym. Celem zajęć jest także rozwój wyobraźni i podbudowanie wiary w siebie. Warsztat jest zaplanowany na dwie godziny lekcyjne.

Czas i miejsce warsztatów: szkoła, 2 godziny lekcyjne (1,5h zegarowej) z przerwą po 45 minutach.

Autorki programu i prowadzące:

Yevheniia Domina – studentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku Psychologia.

Paulina Wajzer – studentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku Psychologia.

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt: Szkoły zainteresowane proszę o kontakt mailowy: e-mail: bogumila.katkowska@wcrs.pl, podając w treści maila: Nazwa szkoły, klasa, osoba do kontaktu dla trenerów (mail, telefon, imię i nazwisko opiekuna grupy), tytuł warsztatu, wstępnie termin. (Warsztaty mogą odbywać się, w godzinach między 8:00 – 13:00 w Państwa szkole).

W Radio Rodzina rozmawiamy o tym, w jakim stopniu dzieciom w tym wieku są potrzebne takie ćwiczenia oraz jak radzą sobie w zakresie pracy nad emocjami i swoimi mocnymi stronami.

POSŁUCHAJ: tutaj