„Laboratorium architektury”

„Laboratorium architektury” stanowi pilotaż programu, któremu przyświecają dwa główne cele. Pierwszym z nich jest opracowanie propozycji zajęć pozwalających na włączenie edukacji architektonicznej do programu nauczania wczesnoszkolnego. Drugim celem jest uwrażliwienie dzieci, także z niepełnosprawnościami, na przestrzeń, w której żyją, oraz pokazanie, że architektura to nie tylko wznoszenie konstrukcji, ale przede wszystkim swoista oprawa naszego życia codziennego,  mająca bezpośredni wpływ na to, jak się czujemy, jak działamy i kim jesteśmy.

Poprzez zestawy polisensorycznych ćwiczeń chcemy pomóc kształcić umiejętność zmysłowego odczuwania architektury oraz zrozumienia, jakie zachodzą w niej procesy i skąd biorą się jej formy. Dzięki poznaniu języka architektury dzieci lepiej zrozumieją wygląd (także historyczny) miejsc, w których żyją, i wykształcą poczucie odpowiedzialności za nie.

Projekt będzie realizowany z dwoma klasami ze Szkoły Podstawowej nr 29 we Wrocławiu. Część zajęć zostanie przeprowadzona z zaproszonymi dziećmi niewidomymi i niedowidzącymi, niesłyszącymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną, uczęszczającymi do specjalistycznych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie Wrocławia i okolicy.

Głównym komponentem „Laboratorium architektury” jest cykl warsztatów architektonicznych, podzielony na trzy bloki tematyczne, realizowane odpowiednio w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie szkoły podstawowej. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny oraz multisensoryczny, zatem wpisują się w idee, jakie przyświecają zintegrowanemu nauczaniu wczesnoszkolnemu. Zaprojektowane są według zasady „zobacz-pomyśl-zadziałaj”, a realizowane poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów oraz specjalnie zaprojektowanych pomocy edukacyjnych, mających ułatwić uczestniczkom i uczestnikom zrozumienie trudniejszych zagadnień z zakresu architektury, również biorąc pod uwagę ich niepełnosprawności.

Koordynatorki projektu: Agnieszka Gola, Patrycja Mazurek

Identyfikacja wizualna: Paweł Mildner

Kontakt: edukacja@ma.wroc.pl

Więcej informacji: www.ma.wroc.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *