ROZMAWIAMY PO POLSKU

W CHWILI OBECNEJ BRAK MIEJSC – BĘDZIEMY FORMOWAĆ NOWE GRUPY. INFORMACJE POJAWIĄ SIĘ NA STRONIE.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza dzieci i młodzież, dla których język polski nie jest językiem ojczystym na cykl sześciu bezpłatnych spotkań adaptacyjno-językowych, które poprowadzą nauczycielki ze szkoły podstawowej i z liceum ogólnokształcącego. Będzie to dobra okazja do doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem polskim. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać z rówieśnikami w języku polskim, nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie. Każde ze spotkań poświęcone będzie innemu zagadnieniu.

Zajęcia będą się odbywały stacjonarnie w czterech grupach:

  • pierwsza to dzieci w wieku 10-14 lat – zajęcia będą odbywały się we wtorki o godz. 17.00 na ul. Michała Śniegockiego 15, 52-403 Wrocław, początek zajęć 08.03.2022;
  • druga to dzieci w wieku 10-14 lat – zajęcia będą odbywały się we czwartki o godz. 17.00 w CAL Borek Wrocław, ul. Powstańców Śl. 210-218, Wrocław, początek zajęć 03.03.2022; 
  • trzecia to młodzież w wieku 15-18 lat – zajęcia będą odbywały się w poniedziałki o godz. 16:00, początek zajęć 07.03.2022 ZMIANA MIEJSCA Wrocławski Instytut Kultury, BARBARA przy ul. Świdnickiej 8B, 50-067 Wrocław;
  • czwarta to młodzież w wieku 15-18 lat – zajęcia będą odbywały się w poniedziałki o godz. 17:15, początek zajęć 07.03.2022 ZMIANA MIEJSCA Wrocławski Instytut Kultury, BARBARA przy ul. Świdnickiej 8B, 50-067 Wrocław.

Każda osoba może uczestniczyć w zajęciach tylko jednej grupy.

BY

Размаўляем па-польску — заняткі для іншамоўных дзяцей і моладзі

Уроцлаўскі цэнтр сацыяльнага развіцця запрашае дзяцей і падлеткаў, для якіх польская мова не з’яўляецца роднай, на серыю з шасці бясплатных сустрэч, якія правядуць настаўніцы пачатковай і сярэдняй школ. Гэта будзе добрая магчымасць палепшыць сваё веданне польскай. Запрашаем усіх, хто хацеў бы паразмаўляць са сваімі аднагодкамі па-польску, завесці новыя знаёмствы і пасябраваць. Кожная з сустрэч будзе прысвечана асобнай тэме.

Заняткі будуць праходзіць у чатырох групах:

Першая – для падлеткаў 10-14 гадоў, заняткі будуць праходзіць па аўторках а 17.00 па адрасе: ul. Michała Śniegockiego 15, 52-403 Wrocław;

Другая – для падлеткаў 10-14 гадоў, заняткі будуць праходзіць па чацвяргах а 17.00, CAL Borek Wrocław, ul. Powstańców Śl. 210-218, Wrocław;

Трэцяя – для моладзi 15-18 гадоў, заняткі будуць праходзіць па панядзелках а 16:00 Wrocławski Instytut Kultury, BARBARA przy ul. Świdnickiej 8B, 50-067 Wrocław;

Чацвёртая – для моладзi 15-18 гадоў, заняткі будуць праходзіць па панядзелках а 17:15 Wrocławski Instytut Kultury, BARBARA przy ul. Świdnickiej 8B, 50-067 Wrocław.

Кожны чалавек можа ўдзельнічаць ў сустрэчах толькі адной групы.

 UA

ГОВОРИМО ПОЛЬСЬКОЮ – заняття для іншомовних дітей та молоді

Вроцлавський центр суспільного розвитку запрошує дітей та підлітків, для яких польська мова не є рідною, на серію із шести безкоштовних зустрічей, які проведуть вчителі початкових та середніх шкіл. Це буде гарна можливість покращити знання польської. Запрошуємо всіх, хто хотів би поспілкуватися зі своїми однолітками польською, завести нові знайомства та знайти нових друзів. Кожна із зустрічей буде присвячена окремій темі.

Заняття проходитимуть у чотирьох групах:

Перша група для дітей 10-14 років – заняття проводитимуться щовівторка о 17:00 за адресою: ul. Michała Śniegockiego 15, 52-403 Wrocław;

Друга група для дітей 10-14 років – заняття проводитимуться щочетверга о 17:00, CAL Borek Wrocław, ul. Powstańców Śl. 210-218, Wrocław;

Третя група для молоді 15-18 років – заняття проводитимуться щопонеділка о 16:00 за адресою: Wrocławski Instytut Kultury, BARBARA przy ul. Świdnickiej 8B, 50-067 Wrocław;

Четверта група для молоді 15-18 років – заняття проводитимуться щопонеділка о 17:15 за адресою: Wrocławski Instytut Kultury, BARBARA przy ul. Świdnickiej 8B, 50-067 Wrocław.

Дитина може відвідувати лише одну групу.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław - przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl - telefonicznie: tel. 71 77 24 900. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. - przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 1) związanych z realizacją projektu ROZMAWIAMY PO POLSKU, 2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski, 3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 1) niezbędność do wzięcia udziału w Projekcie „Wrocławska Koncepcja Edukacyjna” (wykonania umowy lub do podjęcia działań w ramach projektu ROZMAWIAMY PO POLSKU, art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu zakończenie Projektu. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. wizerunku), prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (dot. wizerunku), prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji projektu oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.