Festiwal Sportów Rodzinnych w ramach X Pikniku Olimpijskiego Wrocławia i Dolnego Śląska

[PL] Zapraszamy w imieniu Organizatorów i Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego na Festiwal Sportów Rodzinnych w ramach X Pikniku Olimpijskiego Wrocławia i Dolnego Śląska.

Termin: 5 czerwca 2022 r., 12:00 – 16:00

Miejsce wydarzenia: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych, ul. Zwycięska 2, Partynice.

Wstęp wolny

Piękny niedzielny dzień zachęca do aktywnego spędzania czasu wolnego wszystkich mieszkańców Wrocławia, także rodzin przybyłych z Ukrainy.  Dzieci wraz z opiekunami (rodzicami, dziadkami, rodzeństwem) mile i przede wszystkim aktywnie spędzą czas, a przy okazji będą mogły sprawdzić się w różnych dyscyplinach sportu oraz Wyścigach Karetek. 

Po długim czasie pandemii chcemy walczyć z Kryzysem Braku Aktywności Ruchowej! Zatem bawmy się dobrze, bądźmy zdrowi, ruszajmy się! To wszystko uzupełnimy atrakcyjnymi zabawami z polsko-ukraińskimi Animatorami kultury i atrakcjami przygotowanymi przez Organizatorów Pikniku. 

Program Imprezy:

12:00 – Rozpoczęcie Pikniku

12:00 – 16:00 – Festiwal Sportów Rodzinnych WCRS

12:10 – Start Biegu Śladem Konia

13:00 – Uroczyste przedstawienie Olimpijczyków i Paraolimpijczyków oraz wręczenie pamiątkowych pater z okazji 50-lecia udziału w igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich.

 

Podczas Festiwalu Sportów Rodzinnych zapraszamy do udziału w sportowych stacjach, na których będą do wykonania pod okiem instruktorów różne aktywności sportowe, a w śród tych którzy zbiorą maksymalną ilość pieczątek – tzn. zaliczą każdy punkt, których zebranie upoważnia do wzięcia udziału w loterii. Po przejściu przez wszystkie sportowe stacje i odpowiedzenie na pytanie o sporcie zostaną rozlosowane nagrody. 

Podczas Festiwalu Sportów Rodzinnych zaprezentują swoje dyscypliny oraz zaproponują wspólne aktywne zabawy:

           SP 76: 

  1. STACJA to gra planszowa XXL z zadaniami do wykonania
  2. STACJA Rzutki do tarczy tzw. Dart

            SSP 72:

        3. STACJA Tenis ziemny na wesoło.

        4. STACJA Gry i zabawy z wykorzystaniem elementów koszykówki. 

        5. STACJA O pływaniu inaczej.

         ZS nr 8 Flow Junior Wrocław:

         6. STACJA Frisbee

         7. STACJA Crossfit dla dzieci i rodziców

        WCRS:

        8. STACJA Wyścigi Karetek.

        9. STACJA Sztafeta „Szybki pierścień” potrzebne:  1 szt. Hula – Hop

        10. STACJA „Śmieszne buty” przenieś piłki w butach do kosza lub pudełka)

       11. STACJA ” Lina, Drabina”

         Animatorzy zabaw zaproponują zabawy w języku polskim i ukraińskim.

[UA] Перевод:
Фестиваль семейного спорта в рамках 10-го Олимпийского пикника Вроцлава и Нижней Силезии
От имени Организаторов и Вроцлавского центра социального развития приглашаем вас на Фестиваль семейного спорта в рамках 10-го Олимпийского пикника Вроцлава и Нижней Силезии.
Дата проведения: 5 июня 2022 г., с 12:00 до 16:00.
Место проведения: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych, ul. Zwycięska 2, Партинице.
Бесплатный вход
Прекрасный воскресный день побуждает активно проводить свободное время всех жителей Вроцлава, в том числе семей из Украины. Дети и их опекуны (родители, бабушки и дедушки, братья и сестры) приятно и активно проведут время, а заодно смогут испытать себя в различных спортивных гонках и эстафетах.
После продолжительной пандемии мы хотим бороться с кризисом бездействия! Так что давайте веселиться, давайте быть здоровыми, давайте двигаться! Все это мы дополним привлекательными играми с аниматорами польско-украинской культуры и аттракционами, подготовленными организаторами пикника.
Программа мероприятия:
12:00 – Начало пикника
12:00 – 16:00 – Фестиваль семейного спорта WCRS
12:10 – Старт конного забега
13:00 – Торжественное представление олимпийцев и паралимпийцев и вручение памятных тарелок по случаю 50-летия участия в Олимпийских и Паралимпийских играх.
Во время Фестиваля семейного спорта мы приглашаем вас принять участие в спортивных станциях, где будут проводиться различные спортивные мероприятия под опекой инструкторов, а среди тех, кто соберет максимальное количество марок – т.е. пройдёт каждую точку, сбор который дает право на участие в лотерее. Пройдя все спортивные станции и ответив на вопрос о виде спорта, будут разыграны призы.

 

Во время Фестиваля семейного спорта они вместе представят свои дисциплины и предложат активные игры.