Konkurs na fotoreportaż rodzinny Chodź, pokażę Ci mój Wrocław. Edycja II

Wrocław słynie z wielu znanych w całej Polsce miejsc, które warto odwiedzić podczas spacerów z całą rodziną. Na trasie wędrówek po stolicy Dolnego Śląska nie może zabraknąć: Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego, Hali Stulecia czy Rynku. To jednak niejedyne miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić! We Wrocławiu jest wiele innych, mniej znanych miejsc.

Drodzy mieszkańcy Wrocławia!

Weźcie za rękę swoje pociechy i wybierzcie się na spacer po najbliższej okolicy. Pokażcie nam mało znane, bądź najciekawsze miejsca we własnej lub sąsiedniej dzielnicy przez pryzmat własnych odczuć i doświadczeń. Zróbcie zdjęcie, opiszcie, którym z tych zakątków jesteście zauroczeni, a najmłodsi niech spróbują je namalować. Wspólnie stwórzcie krótką relację, co to za miejsce, dlaczego warto się tam wybrać na spacer? Co ciekawego tam robicie? A może znacie historię tego miejsca? Podzielcie się tym z nami. Wspólnie stworzymy e – przewodnik pn. „Chodź pokażę Ci mój Wrocław” widzianych oczami najmłodszych i tych trochę starszych. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz zawarte w tym e – przewodniku!

Zadanie konkursowe:

Zadanie konkursowe składa się z trzech części:

 1. Wykonajcie maksymalnie cztery zdjęcia mało znanych, interesujących miejsc we Wrocławiu, np. pomnika przyrody, budynku, itd., bez wizerunku osób (rozszerzenie JPEG).
 2. Dzieci, wykonajcie prace plastyczną, dowolną techniką, wzorowaną nadesłanym zdjęciem.
 3. Dorośli i dzieci; wspólnie stwórzcie krótki opis (fotoreportaż) (maksymalnie: 500 znaków specjalnych) do przesłanego zdjęcia/ przesłanych zdjęć.

Cele konkursu:

 1. Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu z najmłodszymi w przestrzeni miejskiej.
 1. Promocja Gminy Wrocław poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego spędzania czasu.
 2. Odkrywanie, eksplorowanie, a także promowanie atrakcyjnych – mało znanych miejsc we Wrocławiu.
 3. Umocnienie relacji międzyludzkich, budowanie wspólnoty.
 4. Rozpoznawanie wyobraźni dziecięcej (świat oczyma dziecka).

Adresaci konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci od  4 do 18 roku życia oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych/ babć, dziadków/, innych osób pełnoletnich, sprawujących nad nimi opiekę podczas realizacji zadań konkursowych. Zachęcamy do udziału także placówki oświatowe na terenie Gminy Wrocław.

Forma udziału: zawsze pod kierunkiem rodziców/ opiekunów prawnych/ dziadków / innych osób pełnoletnich sprawujących opieką nad niepełnoletnimi:

 1. indywidualna – dziecko realizuje zadanie z osobą pełnoletnią lub maksymalnie dwiema osobami,
 2. zespołowa – grupy maksymalnie 2 – 6 dzieci pod opieką dorosłego opiekuna wspólnie realizująca zadanie z osobą pełnoletnią lub maksymalnie dwoma osobami,
 3. zespołowa – grupa przedszkolna/ szkolna pod opieką dorosłych/ nauczyciela

Harmonogram konkursu:

 • Komplet dokumentacji konkursowej wraz Formularzem zgłoszenia oraz akceptacją zasad Regulaminu należy przesłać do dnia: 30 września 2022 r.
 • Wyłonienie zwycięzców oraz wyróżnionych prac nastąpi do dnia: 15 października 2022 r.
 • Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach do dnia: 30.10.2022 r.
 • Odbiór nagród nastąpi w terminie od: 03 listopada 2022 r.

Nagrody w Konkursie:

Nagroda główna dla zwycięzcy/zwycięzców: publikacja pracy wraz z opisem  w e–przewodniku oraz/ lub w przewodniku pn. „Chodź, pokażę Ci mój Wrocław”. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe lub vouchery.

Dodatkowe informacje:

Regulamin Konkursu dostępny jest na portalu wke.wcrs.wroclaw.pl oraz w siedzibie Organizatora.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie.

Regulamin konkursu Chodź, pokażę Ci mój Wrocław EDYCJA II 2022

Regulamin konkursu Chodź, pokażę Ci mój Wrocław EDYCJA II 2022

Posłuchaj o projekcie audycji w Radio Rodzina: https://www.radiorodzina.pl/audycje/choc-pokaz-mi-swoj-wroclaw/

Zobacz podsumowanie I edycji konkursu: https://wke.wcrs.wroclaw.pl/2022/01/24/konkurs-rodzinny-chodz-pokaze-ci-moj-wroclaw/

 

Skip to content