Rozmawiamy po polsku

Вроцлавський центр соціального розвитку запрошує дітей та молодь, для яких польська мова не є рідною, на цикл із шести безкоштовних адаптаційно-мовних зустрічей, які проведе вчитель польської мови. Це буде гарна можливість вивчити польську мову. Запрошуємо всіх, хто хоче поспілкуватися з однолітками польською мовою, отримати нові знайомства, дружбу. Кожна із зустрічей буде присвячена певній темі.

Участь можна брати у діяльності лише однієї групи.
Заплановані групи, дати та місця зустрічей:

Молодь 14-16 років – 2 групи:
1. ПОЧАТКІВЦІ: заняття будуть проходити по щочетверга з 16:00 до 17:00 в штабі RO Powstańców Śląskich на вул. Gajowicka 96A, 53-42 Wrocław – перша зустріч відбудеться 22.09.2022р.

2. ЗІ ЗНАННЯМ ОСНОВ МОВИ: заняття проводитимуться щочетверга з год. 17:15 до 18:15 в штабі RO Powstańców Śląskich на вул. Gajowicka 96A, 53-42 Wrocław – перша зустріч відбудеться 22.09.2022р.

Молодь 16-18 років – 3 групи:
1. ПОЧАТКІВЦІ: заняття будуть проходити щопонеділка з 16:00 до 17:00 в Інституті Культури BARBARA у Вроцлаві на вул. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław – перша зустріч 26 вересня 2022 р.

2. ЗІ ЗНАННЯМ ОСНОВ МОВИ: заняття проводитимуться щопонеділка з год. 17:15 до 18:15 в Інституті культури BARBARA у Вроцлаві на вул. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław – перша зустріч 26 вересня 2022 р.

3. ЗІ ЗНАННЯМ ОСНОВ МОВИ: заняття проводитимуться щосереди з год. 17:15 до 18:15 у Переході діалогу за адресою ul. Świdnicka 19, 50-438 Wrocław – перша зустріч 28 вересня 2022 р.

Завдання виконується в рамках Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на основі Меморандуму про взаєморозуміння між Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та містом Вроцлав від 9 червня 2022 року та Листів обміну щодо надання підтримки, пов’язаної з екстреним реагуванням на потреби біженців у Вроцлаві з 09.06.2022.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza dzieci i młodzież, dla której język polski nie jest językiem ojczystym na cykl sześciu bezpłatnych spotkań adaptacyjno-językowych, które poprowadzi nauczyciel języka polskiego. Będzie to dobra okazja do poznania języka polskiego. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać z rówieśnikami w języku polskim, nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie. Każde ze spotkań poświęcone będzie innemu zagadnieniu.

Każda osoba może uczestniczyć w zajęciach tylko jednej grupy. Liczba miejsc jest ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń.

Planowane grupy, terminy i miejsca spotkań:

Młodzież w wieku 13-16 lat – 2 grupy:

1. POCZĄTKUJĄCA: zajęcia będą odbywały się we czwartki od godz. 16:00 do godz. 17:00 w siedzibie RO Powstańców Śląskich przy ul. Gajowickiej 96A, 53-42 Wrocław – pierwsze spotkanie 22 września 2022

2. ZE ZNAJOMOŚCIĄ PODSTAW JĘZYKA: zajęcia będą odbywały się we czwartki od godz. 17:15 do godz. 18:15 w siedzibie RO Powstańców Śląskich przy ul. Gajowickiej 96A, 53-42 Wrocław – pierwsze spotkanie 22 września 2022

Młodzież w wieku 16-18 lat – 3 grupy:

1. POCZĄTKUJĄCA: zajęcia będą odbywały się w poniedziałki od godz. 16:00 do godz. 17:00 we Wrocławskim Instytucie Kultury BARBARA przy ul. Świdnickiej 8B, 50-067 Wrocław – pierwsze spotkanie 26 września 2022

2. ZE ZNAJOMOŚCIĄ PODSTAW JĘZYKA: zajęcia będą odbywały się w poniedziałki od godz. 17:15 do godz. 18:15 we Wrocławskim Instytucie Kultury BARBARA przy ul. Świdnickiej 8B, 50-067 Wrocław – pierwsze spotkanie 26 września 2022

3. ZE ZNAJOMOŚCIĄ PODSTAW JĘZYKA: zajęcia będą odbywały się we środy od godz. 17:15 do godz. 18:15 w Przejściu Dialogu przy ul. Świdnickiej 19, 50-438 Wrocław – pierwsze spotkanie 28 września 2022

Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022.

 

loga unicef
Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław - przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl - telefonicznie: tel. 71 77 24 900. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. - przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 1) związanych z realizacją projektu ROZMAWIAMY PO POLSKU, 2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski, 3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 1) niezbędność do wzięcia udziału w Projekcie „Wrocławska Koncepcja Edukacyjna” (wykonania umowy lub do podjęcia działań w ramach projektu ROZMAWIAMY PO POLSKU, art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu zakończenie Projektu. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. wizerunku), prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (dot. wizerunku), prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji projektu oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.