Familijne warsztaty Kreatywna książka | Творча книжкова сімейна майстерня

Jest to szósty już cykl warsztatów rodzinnych on-line w czasie rzeczywistym. Adresatami warsztatów są dzieci w wieku 3 – 9 lat wraz z rodzicami /opiekunami. Warsztaty kierowane są do rodzin polskich i obcojęzycznych. Zajęcia będą miały formę warsztatów, których celem jest propagowanie aktywnego czytelnictwa rodzinnego – pokazuje rodzicom/opiekunom jak aktywnie czytać książki swoim dzieciom. Podczas spotkań warsztatowych dzieci będą słuchiwały i oglądały ciekawe historie, a następnie wspólnie z rodzicami/opiekunami będą „tworzyć” wykorzystując wybrane techniki plastyczne. Efektem czego do wysłuchanej opowieści powstanie oryginalne plastyczne dzieło.

Wszystkie warsztaty odbędą się on-line w czasie rzeczywistym na platformie Zoom. 

Warsztaty poprowadzi: Katarzyna Łabędzka-Hełka wieloletni mentor programów Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej. Wydarzenie programu Akademii Twórczych Inicjatyw Obywatelskich Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego jest bezpłatne.

UWAGA! Na warsztaty obowiązują zapisy.

Czas trwania warsztatów jest umowny, dostosowany do każdych zajęć i możliwości uczestników.
Zaczynamy o godzinie 18:00 spotkaniem z książką/tytułem, a później są działania plastyczne, do których warto wcześniej przygotować wskazane w opisie warsztatu materiały. I tu uwaga – czasem w części plastycznej będzie podział na: grupę młodszą – wiek 3-5 lat /inne materiały – prostsze zadanie plastyczne/ oraz grupę starsza – wiek 6-9 lat /inne materiały – zadanie plastyczne o większym stopniu trudności/.
Obie grupy rozpoczynają o godz. 18:00, szacowany koniec spotkania to godz. 19:30.

PROGRAM CZ. 1 – PAŹDZIERNIK:
6.10.2022 (czwartek), godz. 18.00 – 19.30, Książka: „Winnie w kosmosie„: Spotkanie w dwóch częściach – pierwsza to opowieść, druga to warsztaty manualno-plastyczne do tematu. Tym razem uczestnicy spotkania wraz z bohaterami przeniosą się w przestrzeń kosmiczną, gdzie czarownica i jej kot przeżyją niezwykłą przygodę.
Potrzebne materiały:
Grupa młodsza wiek 3-5 lat: 1 czarna kartka /nie kredowa!/ A4, kredki – biała, żółta, jasne – niebieska, różowa, zielona oraz inne;
Grupa starsza wiek 6-9 lat: 1 czarna kartka A4, kredki – biała, żółta, jasne – niebieska, różowa, zielona, kwadrat w ulubionym kolorze o boku 21 cm /formatka z kartki A4/. Miejsce: Platforma Zoom – online.

13.10.2022 (czwartek), godz. 18.00 – 19.30, Książka: „Zmiataj”: Spotkanie w dwóch częściach – pierwsza to opowieść, druga to warsztaty manualno-plastyczne do tematu. Uczestnicy spotkania słuchając opowieści będą towarzyszyć pewnemu Edziowi, który od początku opowiadania ma bardzo zły humor. A skoro trudne emocje są nieodłączną częścią nas samych – podczas spotkania będzie można dowiedzieć się co z tego wynikło dla głównego bohatera.
Potrzebne materiały:
Grupa młodsza wiek 3-5 lat: 1 kartka jasno niebieska A4, 1 biała A4, kredki – pastele olejne w jesiennych barwach;
Grupa starsza wiek 6-9 lat: 1 kartka jasno niebieska A4, 4-6 kwadratów o boku 8 cm w jesiennych kolorach, klej, nożyczki. Miejsce: Platforma Zoom – online.

20.10.2022 (czwartek), godz. 18.00 – 19.30, Książka: „Czy mogę się przytulić?: Spotkanie w dwóch częściach – pierwsza to opowieść, druga to warsztaty manualno-plastyczne do tematu. Uczestnicy spotkania będą towarzyszyć jej bohaterowi w poszukiwaniach kogoś do przytulania. Co jak się okazuje w opowieści – nie zawsze jest łatwe.
Potrzebne materiały:
1 kartka biała A4, 1 kartka w jesiennym kolorze A4, kredki – pastele olejne w jesiennych barwach, klej, nożyczki. Miejsce: Platforma Zoom – online.

27.10.2022 (czwartek), godz. 18.00 – 19.30, Książka: „Pan Kuleczka”: Spotkanie w dwóch częściach – pierwsza to opowieść, druga to warsztaty manualno-plastyczne do tematu. Uczestnicy spotkania słuchając wybranych opowiadań wraz z tytułowym Panem Kuleczką oraz Kaczką Katastrofą, Psem Pypciem i Muchą Bzyk-Bzyk doświadczą jak ważne w codziennym doświadczaniu świata są więzi i dobre relacje.
Potrzebne materiały:
Grupa młodsza wiek 3-5 lat: 1 kartka jasno niebieska A4, 1 duże koło Ø 20 cm z szarego lub jasno brązowego papieru, kredki – pastele olejne /szara, czarna, brązowa, żółta, klej, nożyczki;
Grupa starsza wiek 6-9 lat: 1 kartka jasno niebieska A4, 1 duże koło Ø 15 cm z jasno brązowego lub szarego papieru, 1 duże koło Ø 20 cm w kolorze brązowym lub czarnym, klej, nożyczki. Miejsce: Platforma Zoom – online.

Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022.

 Zaznacz terminy i zgłoś udział poprzez  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: – listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław – przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl – telefonicznie: tel. 71 77 24 900. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: – listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. – przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 1) związanych z realizacją warsztatów familijnych online 2) związanych z ewentualnych dochodzeniem roszczeń i odszkodowań związanych w niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (warsztatów familijnych online) 3) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski, 4) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 1) niezbędność do wzięcia udziału w warsztatach familijnych online (wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – warsztatów familijnych online art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu zakończenie Projektu pn. Warsztaty familijne online. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. wizerunku), prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (dot. wizerunku), prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
podanych w niniejszym zgłoszeniu oraz na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie mojego wizerunku w formie fotografii w związku z moim udziałem w warsztatach organizowanych przez jednostkę organizacyjną gminy Wrocław – Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą przy pl. Dominikańskim 6 we Wroclawiu w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of suport related to emergency refugee respons in Wroclaw z 09.06.2022 r.(UNICEF) Niniejsza zgoda obejmuje wykonanie i powielenie zdjęć zawierających mój wizerunek oraz nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, za pośrednictwem Internetu, na profilach internetowych umieszczonych na portalach społecznościowych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych – w celu publicznego odtwarzania fotografii dla celów informacyjnych i promocyjnych w zakresie działalności statutowej Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, w tym także w związku z realizacją zadań w ramach UNICEF dla celów dokumentacyjnych i statystycznych. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a, mam zdolność do czynności prawnych, zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.
Jestem świadomy / świadoma konsekwencji cywilnych i karnych, wynikających z pobierania, nagrywania, przerabiana, uzupełniania lub wykorzystywania materiałów, video online tworzonych w ramach projektu pn. ”Warsztaty familijne online” bez zgody autora, umieszczania lub udostępniania konsultacji online w sieci internetowej lub intranetowej bez zgody autora, naruszania praw do wizerunku osób biorących udział w konsultacjach online, naruszenia dóbr osobistych osób biorących udział w konsultacjach online a także Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. *

 

Творча книжкова сімейна майстерня.
 
Це шоста серія он-лайн сімейних майстер-класів.  Семінар розрахований на дітей віком від 3 до 9 років разом із батьками/опікунами.  Семінари орієнтовані на польські та іншомовні родини.  Заняття проходитимуть у формі майстер-класів, спрямованих на популяризацію активного сімейного читання – показують батькам/опікунам, як активно читати книжки своїм дітям.  Під час майстер-класів діти слухатимуть та дивитимуться цікаві історії, а потім разом із батьками/опікунами «творитимуть» у вибраних художніх техніках.  
У результаті буде створено оригінальний художній твір до почутої історії.
 
Усі майстер-класи проходитимуть онлайн в режимі реального часу на платформі Zoom.
 
Семінар проводитиме: Катажина Лабендзка-Гелька, багаторічний ментор програм Вроцлавської освітньої концепції.  Захід програми Академії творчих громадських ініціатив Вроцлавського центру соціального розвитку є безкоштовним.
 
УВАГА!  Для участі в майстер-класах необхідна реєстрація.
 
Тривалість семінарів є договірною, адаптованою до кожного класу та здібностей учасників.
Починаємо о 18.00 із зустрічі з книгою/титулом, а потім мистецькі заходи, для яких варто підготувати матеріали, зазначені в описі майстерні.  І ось додаткове зауваження – іноді в мистецькій частині буде поділ на: молодша група – вік 3-5 років / інші матеріали – простіше художнє завдання / та старша група – вік 6-9 років / інші матеріали – художнє завдання з більший ступінь складності /.
 
Обидві групи починаються о  18:00, орієнтовне закінчення зустрічі  19:30.
 
ЧАСТИНА ПРОГРАМИ  1 – ЖОВТЕНЬ:
 6 жовтня 2022 р. (четвер),  18.00 – 19.30 Книга: «Вінні в космосі»: Зустріч у двох частинах – перша розповідь, друга мануально-пластичний практикум за темою.  Цього разу учасники зустрічі з героями вирушать у відкритий космос, де на відьму та її кота чекає надзвичайна пригода.
 
Необхідні матеріали:
Молодша вікова група 3-5 років: 1 аркуш чорного кольору /не крейдяний!/ А4, кольорові олівці – білі, жовті, світло – блакитні, рожеві, зелені та інші;
 
Старша група 6-9 років: 1 аркуш формату А4 чорного кольору, кольорові олівці – білий, жовтий, світло-блакитний, рожевий, зелений, квадрат улюбленого кольору, 21 см збоку /аркуш А4/.  Місце: Платформа Zoom – онлайн.
 
13 жовтня 2022 р. (четвер),  18.00 – 19.30, Книга: «Втікай»: Зустріч у двох частинах – перша розповідь, друга мануально-художня майстерня, пов’язана з темою.  Слухаючи історію, учасники будуть супроводжувати якогось Еда, у якого з самого початку дуже поганий настрій.  А оскільки складні емоції є невід’ємною частиною нас самих – під час зустрічі ви зможете дізнатися, що сталося з головною героїнею.
 Необхідні матеріали:
 Молодша вікова група 3-5 років: 1 світло-блакитний аркуш А4, 1 білий А4, кольорові олівці – олійна пастель в кольорах осені;
 Старша група 6-9 років: 1 світло-блакитний аркуш А4, 4-6 квадратів 8 см в осінніх тонах, клей, ножиці.  Місце: Платформа Zoom – онлайн.
 
20 жовтня 2022 р. (четвер),  18.00 – 19.30, Книга: «Чи можу тебе  обійняти?»: Зустріч у двох частинах – перша розповідь, друга мануально-пластичний практикум за темою.  Учасники зустрічі будуть супроводжувати головного героя в його пошуках, кого б обійняти.  Як виявляється в сюжеті, це не завжди легко.
 Необхідні матеріали:
 1 білий аркуш А4, 1 осінній аркуш А4, олівці – олійна пастель в осінніх тонах, клей, ножиці.  Місце: Платформа Zoom – онлайн.
 
27 жовтня 2022 р. (четвер),  18.00 – 19.30 Книга: «Пан Кулечка»: Зустріч у двох частинах – перша розповідь, друга – мануально-мистецька майстерня за темою.  Учасники зустрічі відчують важливість зв’язків і добрих стосунків, слухаючи вибрані історії разом із назвами Пан Кулечка та Качка Катастрофа, Пес Пипчо та Муха Бзик-Бзик.
 Необхідні матеріали:
 Молодша вікова група 3-5 років: 1 світло-блакитний аркуш А4, 1 велике коло Ø 20 см паперу сірого або світло-коричневого кольору, кольорові олівці – олійна пастель / сірий, чорний, коричневий, жовтий, клей, ножиці;
 Старша група 6-9 років: 1 аркуш формату А4 світло-блакитного кольору, 1 велике коло Ø 15 см зі світло-коричневого або сірого паперу, 1 велике коло Ø 20 см, коричневого або чорного кольору, клей, ножиці.  Місце: Платформа Zoom – онлайн.
 
Завдання виконується в рамках Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на основі Меморандуму про взаєморозуміння між Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та містом Вроцлав від 9 червня 2022 року та Листів про надання підтримки пов’язані з екстреним реагуванням на біженців у Вроцлаві від 06.09.2022.
Skip to content