Inkubator Kompetencji Wychowawczych dla rodziców nastolatków

To cykl  sześciu, dwugodzinnych spotkań warsztatowych stacjonarnych pt. „MATURA, PANDEMIA I INNE KOŃCE ŚWIATA..”, wraz z indywidualnymi konsultacjami dla rodziców, opartych na aktywizujących metodach, których celem jest wzmocnienie rodzicielskich kompetencji, umożliwiających efektywne wspieranie nastoletniego dziecka

Edycja jesienna 2022

Celem warsztatów jest:

  • poznanie procesów motywacyjno-poznawczych towarzyszących procesom decyzyjnym oraz wyborom (np. dotyczącym dalszej edukacji, ścieżki zawodowej etc.) młodzieży,
  • zrozumienie istoty wspierania swojego nastoletniego dziecka w wszechstronnym rozwoju: zarówno poznawczym jak i społecznym i emocjonalnym, z uwzględnieniem wyzwań, jakie stawia przed nami współczesność (bieżąca sytuacja społeczna, pandemia, zagrożenie klimatyczne etc.)

TERMINY:

10 października (poniedziałek), godz. 18:00-20:00

17 października  (poniedziałek), godz. 18:00-20:00

24 października  (poniedziałek), godz. 18:00-20:00

07 listopada  (poniedziałek), godz. 18:00-20:00

14 listopada  (poniedziałek), godz. 18:00-20:00

21 listopada (poniedziałek), 2022 godz. 18:00-20:00.

Prowadząca: Agnieszka Ratajczak-Mucharska, psycholog, ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim na specjalizacji: psychologia wychowawcza oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim: „Szkoła kontaktów Interpersonalnych” oraz „Szkolny Doradca Zawodowy”. Ponadto odbyła liczne szkolenia: „Trening zastępowania Agresji TZA-ART.”; „Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie logicznych i społeczno-komunikacyjnych.” ekspert w programach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej – Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Miejsce: Zespół Szkół Nr 1 we Wrocławiu ul. Słubicka 29-33

Zgłoszenia: do 7 października 2022

Wydarzenie programu Razem Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego jest bezpłatne.

Kontakt: Bogumiła Katkowska, mail: bogumila.katkowska@wcrs.wroclaw.pl, tel. 71 77 24 944

Koordynator programu Razem: Magdalena Paszkiewicz, email: Magdalena.Paszkiewicz@wroclawskaedukacja.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 1. Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób: – listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław – przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl – telefonicznie: tel. 71 77 24 900. 2. Inspektor ochrony danych: Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pan/Pani się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: – listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. – przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl 3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 1) związanych z realizacją warsztatów kompetencji społecznych dla młodzieży realizowanych w ramach programu RAZEM Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego 2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski, 3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 1) niezbędność do realizacji Warsztatów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w dokumentacji związanej z Wykładami/Warsztatami przez okres 6 lat od zakończenia umowy. 6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, podmiotom działającym na zlecenie lub polecenie Administratora. W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: ● prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach związanych z organizacją warsztatów kompetencji wychowawczych dla rodziców realizowanych w ramach programu RAZEM Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji projektów realizowanych przez WCRS. Jeśli nie wyraża Pani/Pan zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, prosimy o informację drogą mailową. * *
tacjonarnych

1 thoughts on “Inkubator Kompetencji Wychowawczych dla rodziców nastolatków”

  1. Bogumila Katkowska

    Dzień dobry,
    nie udostępniamy danych innym podmiotom w celach marketingowych.
    WKE

Comments are closed.