Międzyszkolny Konkurs na Esej

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Liceum Ogólnokształcące nr IX Wrocławia im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych z Wrocławia, Aglomeracji Wrocławskiej oraz Dolnego Śląska do udziału w III Międzyszkolnym Konkursie na Esej.

Konkurs ma na celu zachęcenie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości pisarskiej, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości młodych autorów oraz integrowanie młodzieży szkolnej przejawiającej zainteresowania literackie.

Zainteresowanych uczniów zapraszamy na warsztaty, które poprowadzi dr Dobrawa Lisak-Gębala – badaczka eseistyki z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Po warsztatach na platformie https://kursy.wcrs.pl/ będzie można wysłuchać wykładu uzupełniającego tematykę, czym jest sztuka pisania eseju.

Doskonałym przygotowaniem do udziału w Konkursie będą również spotkania literacko-filozoficzne KALEJDOSKOP MYŚLI, które poprowadzi mentorka Akademii Twórczych Inicjatyw Obywatelskich – Pani Agata Salników. Punktem wyjścia rozmów w trakcie spotkań będą teksty literackie tak dobrane, aby mogły stać się inspiracją do refleksji filozoficznej czy egzystencjalnej, ale też przyczynić się do poszerzenia humanistycznych horyzontów – co przyda się do matury z języka polskiego, w szczególności na poziomie rozszerzonym. Więcej informacji o projekcie na stronie KALEJDOSKOP MYŚLI 

Zgłoszenia do Konkursu oraz dodatkowe informacje: Renata Madeiska, e-mail: renata.madeiska@lo9.wroc.pl

REGULAMIN KONKURSU