Warsztaty psychologiczne dla szkół ponadpodstawowych

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach edukacyjno-integracyjnych w zakresie wsparcia psychicznego młodzieży, w tym z Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa realizowane przez Fundację Animada.

Tematy warsztatów  dla młodzieży szkół ponadpodstawowych do wyboru:

  • Stereotypy. Jak wpływają na moje relacje?
  • Społeczeństwo. Mój wpływ na otoczenie
  • Przemoc słowna i psychiczna. Jak stawiać granice?

Kiedy? czwartki  do 15 grudnia 2022

Kontakt: bogumila.katkowska@wcrs.pl

Warsztat przeznaczony jest dla nastolatków szkół średnich w wieku 14-17 lat. Grupy 20 -30 osób, mieszanych pod względem narodowości: Polacy, Ukraińcy/ Białorusini/inne, dostosowanych do liczby osób w klasie.

Czas i miejsce warsztatów: szkoła

Czas trwania warsztatu: 2 godziny lekcyjne (1,5h zegarowej) z przerwą po 45 minutach.

Autorki programu i prowadzące:

Yevheniia Domina – studentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku Psychologia.

Paulina Wajzer – studentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku Psychologia.

Superwizor: dr Beata Rajba – wykładowca kierunku Psychologia, członek Psychology Research Unit for Public Health, psycholożka, filolożka, terapeutka EMDR

O warsztacie Stereotypy. Jak wpływają na moje relacje?

Dostarczanie wiedzy na temat stereotypów, ich powstawania, wpływu na relacje międzyludzkie.

Cele szczegółowe:

Rozpoznawanie wpływu stereotypowego typu myślenia na relacje nastolatków.

Nabycie umiejętności rozpoznawania wpływu stereotypów na kształtowanie opinii o innych osobach.

Dostrzeganie pozytywnych i negatywnych skutków wpływu stereotypów na relacje.

Zdobycie wiedzy o mechanizmach, które maja wpływ na tworzenie i utrwalanie stereotypów.

Metody realizowania programu:

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, która polega na aktywnej interakcji uczestników grupy. Techniki, którymi pracujemy w grupie to gry i zabawy psychologiczne, mini wykład, burza mózgów, debaty, zadania plastyczne.

 

O warsztacie Społeczeństwo. Mój wpływ na otoczenie

Dostarczanie wiedzy na temat wpływu jednostki na jej otoczenie i społeczeństwo.

Cele szczegółowe:

Poprawa umiejętności społecznych.

Omówienie możliwości wpływu jednostki na kształtowanie postaw swojego otoczenia.

Dostarczenie wiedzy o kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości.

Dostarczanie wiedzy na temat wpływu personalnego i społecznego. Przekazanie informacji o tym w jaki sposób rozmawiać o ważnych dla nas sprawach – podejmowanie dyskusji, asertywność.

Metody realizowania programu:

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, która polega na aktywnej interakcji uczestników grupy. Techniki, którymi pracujemy w grupie, to gry i zabawy psychologiczne, mini wykład, burza mózgów, debaty, zadania plastyczne.

 

O warsztacie Przemoc słowna i psychiczna. Jak stawiać granice?

Dostarczanie wiedzy na temat rozróżnienia przemocy słownej i psychicznej.

Kształtowanie umiejętności asertywnego zachowania.

Cele szczegółowe:

Rozpoznawanie sytuacji związanych z przemocą słowną i psychiczną.

Nabycie umiejętności stawiania własnych granic.

Nauka o formach przemocy.

Dostarczenie wiedzy o tym jak reagować na przemoc oraz jakie są możliwości pomocy.

Omówienie czynników ryzyka wystąpienia przemocy.

Metody realizowania programu:

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, która polega na aktywnej interakcji uczestników grupy. Techniki, którymi pracujemy w grupie, to gry i zabawy psychologiczne, mini wykład, burza mózgów, debaty, zadania plastyczne.

Informacje i kontakt:

Kontakt: Szkoły zainteresowane proszę o kontakt mailowy: e-mail: bogumila.katkowska@wcrs.pl, podając w treści maila: Nazwa szkoły, klasa, osoba do kontaktu dla trenerów (mail, telefon, imię i nazwisko opiekuna grupy), tytuł warsztatu, wstępnie termin. (Warsztaty mogą odbywać się, co czwartek do 15 grudnia).

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022