RÓWNOŚĆ Projekt społeczno-edukacyjny

Opis projektu

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza młodzież do udziału w trzeciej edycji projektu społeczno-edukacyjnego realizowanego we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym nr IV im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu oraz Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W tegorocznej edycji do współpracy zaprosiliśmy również Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

W 2021 roku przypadająca 13 grudnia 2021 roku 40. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego skłoniła nas do przypomnienia wydarzenia i pobudzenia refleksji wśród młodszych wrocławian nad rozumieniem „WOLNOŚCI”, pojęcia tyleż abstrakcyjnym, co nieustająco wymagającego odpowiedzi. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Adam Bodnar, który biorąc po uwagę sytuację związaną z epidemią – z perspektywy prawa, w zgodzie z Konstytucją RP – wyjaśniał „problem wolności”. Fundament to bezdyskusyjnie WOLNOŚĆ, ale refleksji bezpośrednio sprzyja ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Dlatego w drugiej edycji chcieliśmy zachęcić młodzież, aby poszukała odpowiedzi na pytania m.in.: czym jest odpowiedzialność, jak rozumiemy odpowiedzialność w środowisku rodzinnym, szkolnym, lokalnym, w społeczeństwie, co oznacza, że „jestem odpowiedzialny”. Na spotkanie inaugurujące projekt zaprosiliśmy Panią Janinę Ochojską-Okońską – rozmowa była niezwykle interesująca i wzruszająca. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w spotkaniu zadając gościowi wiele pytań. Teraz chcielibyśmy zaprosić młodzież do kolejnej edycji projektu i dyskusji nad pojęciem RÓWNOŚCI.

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do rozmowy o równości i jej aspektach poprzez przygotowanie scenariusza gry miejskiej/terenowej. Do projektu przystąpić mogą zespoły z Wrocławia, Aglomeracji Wrocławskiej lub Gdańska mające pełnoletniego opiekuna. W kolejnych etapach uczestnicy wezmą udział w praktycznych warsztatach przygotowujących do stworzenia zadania projektowego. Warsztaty zostaną przeprowadzone online w uzgodnionych z uczestniczącymi w projekcie zespołami terminach. Projekt zakończy – podsumowujący całość – panel dyskusyjny, a wyróżnione zespoły pojadą na wspólny wyjazd.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z jednym z wyróżnionych zespołów w poprzedniej edycji: ROZMOWA

Uczestnicy projektu

W projekcie uczestniczą pięcioosobowe zespoły młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z Wrocławia, Aglomeracji Wrocławskiej lub Gdańska mające pełnoletniego opiekuna.

Zadanie projektowe

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie scenariusza gry miejskiej.

Ramy czasowe projektu

Rozpoczęcie projektu: spotkanie z Jerzym Owsiakiem – polskim dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, działaczem charytatywnym i społecznym, założycielem i prezesem Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pomysłodawcą i organizatorem corocznego Finału WOŚPSpotkanie odbędzie się 06 grudnia 2023 w godz. 12:30-13:30 onlineNa spotkanie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby: młodzież z klas 8 szkół podstawowych oraz ze szkół ponadpodstawowych (nie tylko planujące zmierzyć się z realizacją zadań w projekcie). Spotkanie zostanie przeprowadzone na ogólnodostępnej platformie. Link do spotkania zostanie przesłany zgłoszonym uczestnikom projektu.

Termin zgłoszenie zespołu do projektu: 10 grudnia.

Termin przesłania prac do: 04.03.2024.

Wyjazd wyróżnionych zespołów w terminie08-09 kwietnia 2024.

Termin zgłoszenia na spotkanie z Jerzym Owsiakiem: do 30 listopada 2023.

Zgłoszenie do projektu

1. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE społeczno-edukacyjnym (czyli wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA OPIEKUNA ZESPOŁU DO PROJEKTU) proszę przesłać na adres: anna.ducka@wcrs.pl. 

Dokumenty do pobrania                                                                                                                                           REGULAMIN                                                          PODSUMOWANIE Z REALIZACJI                                                                  KARTA ZESPOŁU WYRÓŻNIONEGO                  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYKŁADZIE PANA JERZEGO OWSIAKA – proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy. Udział w wykładzie jest bezpłatny, jednak obowiązuje limit miejsc. Nauczyciel może zgłosić udział klasy pod warunkiem, że będzie transmitował wykład klasie poprzez platf

Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław - przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl - telefonicznie: tel. 71 77 24 900. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. - przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 1) związanych z realizacją projektu społeczno-edukacyjnego, 2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski, 3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 1) niezbędność do wzięcia udziału w Projekcie - wykonania umowy lub do podjęcia działań w ramach projektu społeczno-edukacyjnego, art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu zakończenie Projektu. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. wizerunku), prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (dot. wizerunku), prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji projektu oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jestem świadomy / świadoma konsekwencji cywilnych i karnych, wynikających z pobierania, nagrywania, przerabiana, uzupełniania lub wykorzystywania materiałów video online tworzonych w ramach projektu społeczno-edukacyjnego bez zgody autora, umieszczania lub udostępniania materiałów w sieci internetowej lub intranetowej bez zgody autora, naruszania praw do wizerunku osób biorących udział w spotkaniach, naruszenia dóbr osobistych osób biorących udział w spotkaniach a także Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.