Międzyszkolny Konkurs na Esej 2023

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Liceum Ogólnokształcące nr IX Wrocławia im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych z Wrocławia, Aglomeracji Wrocławskiej oraz Dolnego Śląska do udziału w IV Międzyszkolnym Konkursie na Esej. 

Konkurs ma na celu zachęcenie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości pisarskiej, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości młodych autorów oraz integrowanie młodzieży szkolnej przejawiającej zainteresowania literackie.

Zainteresowanych uczniów zapraszamy na warsztaty, które poprowadzi dr Dobrawa Lisak-Gębala – badaczka eseistyki z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Po warsztatach na platformie https://kursy.wcrs.pl/ będzie można wysłuchać wykładu uzupełniającego tematykę, czym jest sztuka pisania eseju. Zgłoszenia na warsztaty należy przesłać do 22 grudnia 2023 na adres: renata.madeiska@lo9.wroc.pl 

Zgłoszenia do Konkursu oraz dodatkowe informacje: Renata Madeiska, e-mail: renata.madeiska@lo9.wroc.pl

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: do 31 marca 2024r.

REGULAMIN KONKURSU