Sztafeta Międzykulturowych Dobrych Relacji 2023/2024  

Projekt edukacyjno-społeczny

O projekcie

W dzisiejszych czasach nieodzowną częścią relacji międzyludzkich są relacje międzykulturowe. Chcemy wspierać postawy takie jak życzliwość, współpraca, dialog, wzajemny szacunek w środowisku szkolnym i okołoszkolnym.

Nie bez powodu to właśnie we Wrocławiu troszczymy się o integrację z osobami wywodzącymi się z innych krajów. Jesteśmy jednym z najbardziej międzykulturowych ośrodków miejskich w Polsce! Sami obywatele Ukrainy stanowią 28 procent mieszkańców naszego miasta – już w czerwcu mieliśmy ponad 250 tysięcy ukraińskich Sąsiadów, w tym niemal 60 tysięcy dzieci. Znakomita większość najmłodszych jest w wieku szkolnym, co zwykle oznacza, że są uczniami naszych wrocławskich placówek.

Chcemy wspierać postawy takie jak życzliwość, współpraca, dialog, wzajemny szacunek w środowisku szkolnym i okołoszkolnym. Pragniemy podejmować inicjatywy i propagować przedsięwzięcia, które sprzyjają budowaniu, tworzeniu i rozwijaniu pozytywnych, przyjaznych, a najlepiej długotrwałych więzi pomiędzy dziećmi i młodzieżą szkolną, gronem pedagogicznym, rodzicami i opiekunami, organami administracji szkolnej oraz pozostałymi osobami uczestniczącymi w procesie edukacji i wrocławskim systemem szkolnym.

Główny cel

Celem projektu jest Stworzenie Sztafety Międzykulturowych Dobrych Relacji a także promocja idei, która sprzyja budowaniu, tworzeniu i rozwijaniu pozytywnych, przyjaznych, a najlepiej długotrwałych więzi pomiędzy dziećmi, młodzieżą szkolną, gronem pedagogicznym, rodzicami i opiekunami, organami administracji szkolnej oraz pozostałymi osobami uczestniczącymi w procesie edukacji we wrocławskim systemie szkolnym. Jednocześnie wzmacnianie aktywności społecznej uczniów oraz wspieranie integracji międzykulturowej, w szczególności ukierunkowanej na działania włączające uczniów obcojęzycznych w społeczność szkolną i pozaszkolną.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do uczniów wrocławskich szkół ponadpodstawowych (odbiorców inicjatywy).

Chcemy zainicjować i promować działania, które wspierają dobre relacje pomiędzy:

 • uczniami
 • nauczycielami
 • rodzicami
 • opiekunami
 • administracją szkoły
 • osobami zaangażowanymi w system edukacji i proces nauczania w mieście
 • szkolne sąsiedztwo
 • instytucje, firmy itd.

Na czym polega sztafeta?

 • Każda szkoła organizuje dla pracowników, samorządu uczniowskiego czy rodziców wydarzenie lub inicjatywę wpisującą się w klimat dobrych relacji.
 • Można je wpisać w aktualne działania i wartości szkoły.
 • Start: do trzech sztafet równocześnie.
 • Włączenie innych organizacji – np. rad osiedli, korporacji, instytucji, środowisko lokalne szkolne i pozaszkolne.
 • Przedstawiciele migrantów włączani w inicjatywy – okazja do integracji międzykulturowej.

Szkoła-inicjatorka –  rozpoczyna sztafetę po organizacji kilku wydarzeń, przekazuje atrybut i nominację kolejnej placówce.

Szkoła-kontynuatorka – realizuje wydarzenie w 3-4 miesiące i przekazuje nominację dalej.

Główne rezultaty Projektu

Działania realizowane w ramach projektu umożliwią rozwój: kompetencji społecznych, komunikacji, empatii, umiejętności rozumienia, kreatywności, rozwiązywania problemów, organizacji wydarzeń, budowanie relacji opartych na porozumieniu, wzajemnym szacunku i współpracy.

UWAGA!

Uroczyste przekazanie sztafety trzem kolejnym szkołom nastąpi 8 lutego 2024 r., o godzinie 12:00 w Przestrzeni Trzeciego Wieku, pl. Solidarności 1/3/5, IV piętro.

Sprawozdania/prezentacje/podsumowanie należy przesłać na adres:  bogumila.katkowska@wcrs.pl

Kontakt:

Koordynatorem projektu jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Zespół Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej: Bogumiła Katkowska we współpracy z zespołem Dialogu Międzykulturowego.

Adres: pl. Dominikański 6, II piętro, pokój 212, 50-159 Wrocław

Telefon: 71 77 24 944 lub 71 77 24 903

Szkoła może informować o wydarzeniach w ramach Sztafety Międzykulturowych Dobrych Relacji na swoich kanałach informacyjnych, w tym w mediach społecznościach. 

Zachęcamy do używania tagu #sztafetadobrychrelacji | #sztafetamiedzykulturowychdobrychrelacji

Pierwsze trzy szkoły, które zostały nominowane podczas Kongresu Młodzieży Wrocławia 29 maja 2023

Zespół Szkół nr 1                    

Liceum Ogólnokształcące nr 1

Liceum Ogólnokształcące nr 4


Relacja z przekazania Sztafety Międzykulturowych Dobrych Relacji

W czwartek 8 lutego 2024 odbyła się uroczysta prezentacja młodzieżowych inicjatyw realizowanych w ramach projektu „Sztafeta Międzykulturowych Dobrych Relacji” w trzech wrocławskich szkołach ponadpodstawowych – Liceum Ogólnokształcącym Nr I, Liceum Ogólnokształcące nr IV oraz Zespole Szkół Nr 1. Nominacje do udziału w projekcie otrzymali uczniowie trzech kolejnych placówek.

Projekt „Sztafeta Międzykulturowych Dobrych Relacji”, koordynowany przez Zespół Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej (WKE) WCRS ma na celu wspieranie integracji międzykulturowej oraz budowaniu, rozwijaniu pozytywnych, przyjaznych więzi w środowisku szkolnym.

Jak ważne jest włączanie i wzmacnianie aktywności społecznej uczniów i uczennic podkreślała Katarzyna Zawadzka – koordynatorka projektów WKE, która przywitała obecnych na spotkaniu. Krótko podsumowała też dotychczasowy udział w projekcie, do którego w zeszłym roku szkolnym przystąpiło aż 15 szkół ponadpodstawowych z Wrocławia.

Nie ma wśród nas osoby, która ma krewnych tylko w jednym mieście czy regionie. Gdybyśmy zrobili badania genetyczne, okazałoby się, że każdy z nas ma przodków pochodzących z innych krajów i kultur. Dlatego tak cieszy obserwowanie kreatywnych działań uczniowskich, które pokazują, że współpraca osób z różnych kultur jest możliwa. – tą myślą podzieliła się Manuela Pliżga, pomysłodawczyni projektu „Sztafety”, mediatorka i edukatorka międzykulturowa.

Marta Majchrzak – zastępca dyrektora WCRS ds. projektów międzysektorowych podkreśliła fakt, że trudne okresy związane z pandemią czy agresją rosyjską w Ukrainie udało się przetrwać dzięki solidarności, wzajemnej trosce i życzliwości. Zaprosiła też młodzież bezpośrednio do dzielenia się pomysłami i mówienia o tym, co jest potrzebne, aby umożliwić budowanie pozytywne i radosnych relacji w szkołach.

Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, musisz być w ciągłym ruchu.- odwołując się do tego cytatu Alberta Einsteina, Maria Adamiec namawiała uczniów do elastyczności i uważności w stosunku do otaczającego świata i innych ludzi. Zaprosiła też do udziału w rozgrywce Gry Wielokulturowej w Przejściu Dialogu i innych działań WCRS.

Recepta na dobre międzykulturowe relacje

Drugą część spotkania stanowiły wystąpienia uczniów i uczennic relacjonujących wydarzenia z udziału w „Sztafecie” w poszczególnych szkołach. Każda ze szkół zrealizowała różnorodne i inspirujące projekty włączające całą społeczność szkolną.

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Danuty Siedzikówny “INKI” we Wrocławiu opowiedziały o inicjatywie „Pozytywna uwaga” zachęcającej nauczycieli do aktywnego słuchania i przekazywania pozytywnych komunikatów i pochwał. Uczniowie „jedynki” zwiększali swoje kompetencje międzykulturowe ( na warsztacie „My.Wy.Oni” Fundacji EkoCentrum), odwiedzili wystawę „Pełno ich nigdzie. Przywracanie pamięci o polskich Żydach w przestrzeni miejskiej” i brali udział w innych inicjatywach.

Jako, że okres udziału w Sztafecie przypadał na czas bożonarodzeniowy, uczniowie Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego zorganizowali koncerty i wspólne kolędowanie i to aż w czterech językach używanych na co dzień w szkole. Do wspólnej zabawy zaprosili nie tylko uczniów czy nauczycieli, ale także rodziców i społeczność Przedmieścia Oławskiego. Inne inicjatywy międzykulturowe to spacer i warsztat w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku czy wielokulturowa edycja „Jeden z dziesięciu”Uczniowie „czwórki” prowadzą też instagramowe konto Multikulti.pl.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 pokazali swój udział w sztafecie „od kuchni”, i to dosłownie. Swoją interaktywną prezentację oparli na motywie kuchennym – wspólnie przygotowali „przepis” na udane międzykulturowe relacje, którego kopię otrzymały nominowane szkoły. Jako swój sukces, uczniowie szkoły uważają otrzymanie minigrantu z Fundacji „„WrOpenUp”, który pozwolił na realizację trzech działań – opracowanie planu szkoły dla nowych uczniów (w 4 językach), wyposażenie „kącika spotkań międzykulturowych” i przygotowanie spektaklu „(Nie)bliska historia” o doświadczeniach uczniów, którzy wyjechali z Ukrainy w wyniku działań wojennych. Uczniowie postawili na włączanie klas pierwszych i uczniów obcojęzycznych w życie szkoły – zorganizowali m.in. międzyklasowy turniej piłki nożnej czy spotkanie integracyjne dla uczniów pochodzenia ukraińskiego i innych narodowości.

Pałeczka „Sztafety” przekazana

W ostatniej części wydarzenia, pałeczki „Sztafety” zostały przekazane kolejnym szkołom. Nominacje do udziału w projekcie uzyskały

Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej

Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego 

Zespół Szkół nr 18

Uczniowie i nauczyciele podjęli wyzwanie, a przypieczętowali ten fakt złożeniem podpisów na deklaracji udziału. Kolejny etap sztafety potrwa trzy miesiące, a na jego podsumowaniu spotkamy się pod koniec maja.

Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom udanych projektów, a nominatom życzymy powodzenia!

#sztafetadobrychrelacji

#sztafetamiedzykulturowychdobrychrelacji