Projekt społeczno-edukacyjny Wolność

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza młodzież do udziału w projekcie społeczno-edukacyjnym WOLNOŚĆ organizowanym we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku oraz Liceum Ogólnokształcącym nr IV. im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu.

Przypadająca w tym roku 40. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego skłania do przypomnienia tematu i pobudzenia refleksji nad rozumieniem „wolności”, pojęcia tyleż abstrakcyjnego, co nieustająco wymagającego odpowiedzi. Chcemy zachęcić młodzież, aby poszukała odpowiedzi na pytania m.in.: czym jest wolność, czy dla wszystkich wolność jest taka sama, czy nowoczesne technologie mogą rozwijać i niszczyć wolność? Zależy nam, aby szczególnie w tym roku mocno wybrzmiało to, że wolność i demokracja nie jest nam dana raz na zawsze. Precyzując: celem projektu jest stworzenie przestrzeni do rozmowy o wolności i jej aspektach poprzez przygotowanie prac.

Odbiorcy: pięcioosobowe zespoły młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z Wrocławia, Aglomeracji Wrocławskiej lub Gdańska mające pełnoletniego opiekuna.

Zadanie projektowe: przygotowanie prac – fotoreportażu, reportażu filmowego lub scenariusza „escape room”.

Rozpoczęcie projektu:  wykład inauguracyjny prof. Adam Bodnar z Uniwersytetu SWPS – odbędzie się online 10 grudnia 2021 w godzinach 13:00-14:00. 10 grudnia to ważna data – tego dnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wykład zostanie przeprowadzony na ogólnodostępnej platformie. Link do wykładu zostanie przesłany uczestnikom projektu.

PREZENTACJA PROF. ADAMA BODNARA Z WYKŁADU

W kolejnych etapach uczestnicy wezmą udział w praktycznych warsztatach przygotowujących do stworzenia zadania projektowego. Poprzez różne formy pracy w grupach – wprowadzimy tematy związane z rozumieniem pojęcia wolności. Projekt zakończy – podsumowujący całość – panel dyskusyjny, a wyróżnione zespoły spotkają się z młodzieżą z Gdańska.

2 warsztaty zostaną przeprowadzone online 14 grudnia 2021 w godz. 11.00-13.30. Tematy warsztatów:

  1. tworzenie fotoreportaży i reportaży filmowych;
  2. pisanie scenariuszy „escape room”. 

1. Zgłoszenie udziału w projekcie WOLNOŚĆ (czyli wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA OPIEKUNA ZESPOŁU DO PROJEKTU WOLNOŚĆ) proszę przesłać na adres: anna.ducka@wcrs.wroclaw.pl

2. Zgłoszenie udziału w wykładzie prof. Adama Bodnara – proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy. Udział w wykładzie jest bezpłatny, jednak obowiązuje limit miejsc. Nauczyciel może zgłosić udział klasy pod warunkiem, że będzie transmitował wykład klasie poprzez platformę edukacyjną.

Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław - przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl - telefonicznie: tel. 71 77 24 900. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. - przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 1) związanych z realizacją projektu społeczno-edukacyjnego WOLNOŚĆ, 2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski, 3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 1) niezbędność do wzięcia udziału w Projekcie - wykonania umowy lub do podjęcia działań w ramach projektu społeczno-edukacyjnego WOLNOŚĆ, art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu zakończenie Projektu. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. wizerunku), prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (dot. wizerunku), prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji projektu oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jestem świadomy / świadoma konsekwencji cywilnych i karnych, wynikających z pobierania, nagrywania, przerabiana, uzupełniania lub wykorzystywania materiałów video online tworzonych w ramach projektu społeczno-edukacyjnego WOLNOŚĆ bez zgody autora, umieszczania lub udostępniania materiałów w sieci internetowej lub intranetowej bez zgody autora, naruszania praw do wizerunku osób biorących udział w spotkaniach, naruszenia dóbr osobistych osób biorących udział w spotkaniach a także Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.