Wyspa Książka. Międzynarodowe seminarium dla bibliotekarzy/ek i edukatorów/ek

Wyspa Książka. Międzynarodowe seminarium dla bibliotekarzy/ek i edukatorów/ek

⚓📖 Zapraszamy bibliotekarzy/ki i edukatorów/ki na niezwykłe wydarzenie.

W czasie Międzynarodowego seminarium dla bibliotekarzy/ek i edukatorów/ek planujemy realizację 16 warsztatów pokazowych oraz prezentacji na temat nowych trendów pracy z dziećmi reprezentującymi różne grupy wiekowe.

Doświadczeni edukatorzy i doświadczone edukatorki poprowadzą warsztaty z udziałem zorganizowanych grup szkolnych, podczas których pokażą, jak pracować z dziećmi, by rozbudzić ich zainteresowanie książką. Warsztatom będzie się przyglądał doświadczony metodyk, który po każdych zajęciach omówi ich tematykę, wykorzystane metody i dostosowanie do grupy wiekowej oraz ustosunkuje się do spostrzeżeń innych uczestników. Seminarium będzie okazją do obserwacji bibliotekarzy/ek podczas działań z dziećmi, do zaprezentowania innowacyjnych metod w pracy z literaturą dziecięcą oraz do wymiany doświadczeń. Szkolenie przyczyni się do wzrostu kompetencji w obszarze pracy z czytelnikiem dziecięcym oraz ułatwi dotarcie do nowych grup odbiorców. Planowana jest publikacja online scenariuszy zajęć zrealizowanych w czasie seminarium.

✔ Forma: Wydarzenie stacjonarnie z zachowaniem aktualnych zasad epidemicznych

✔ Kiedy: 21-22.04.2022 r.

✔ Gdzie: Centrum Biblioteczno-Kulturalne FAMA, ul. Bolesława Krzywoustego 286, Wrocław, Polska

✔ Więcej informacji: https://tiny.pl/9jhxf

✔ Nabór dla prelegentów i prowadzących warsztaty https://tiny.pl/9jhxw

✔ Nabór dla publiczności/uczestników [link wkrótce]

✔ Kontakt: seminarium@biblioteka.wroc.pl

Międzynarodowe seminarium dla bibliotekarzy/ek i edukatorów/ek to kolejne wydarzenie, które odbędzie się w ramach projektu Wyspa książka – kierunek Północ.

Projekt dofinansowany w ramach Działania 2 Poprawa dostępu do kultury i sztuki Programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

⛵ O projekcie Wyspa Książka: https://tiny.pl/9jhxl

⛵ Lider i partnerzy projektu:
▪ Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Różewicza we Wrocławiu – lider projektu
▪ Fundacja Czas Dzieci – partner
▪ Stord Kulturhus w Norwegii – partner
▪ Fundacja Go’nAct – partner
__________

The Book Island event – International Training Seminar for librarians and educators

⚓📖 We invite librarians and educators to an extraordinary event.

During the two-day International Training Seminar for librarians and educators, 16 demonstration workshops as well as presentations of new trends in education of children of various age groups will be carried out.

The goal of the seminar is to create opportunity for exchange of ideas and inspiring well-tried ways of working with children in order to spark their interest in books. During the seminar, an experienced educationalist will attend the workshops and give the extensive remarks after they finish. The expert will discuss the theme of each workshop and analyze the methods of work – whether they were adequate for a particular age group and how were they received by the children. The seminar will be an opportunity to observe librarians working with children, to exchange experiences and to present innovative methods of work based on children’s literature. The training will increase competence of librarians and educators in working with young readers. It will also present the ways of reaching new groups of recipients. The scripts of the workshops are planned to be published on the website.

✔ Form: Stationary event in accordance with the current epidemic rules

✔ April 21-22, 2022

✔ Where: Centrum Biblioteczno-Kulturalne FAMA, ul. Bolesława Krzywoustego 286, Wrocław

✔ More info: https://tiny.pl/9jhxf

✔ Registration – for leaders, lecturers and speakers https://tiny.pl/9jhxw

✔ Registration – for the audience [link soon]

✔ Contact: seminarium@biblioteka.wroc.pl

International Training Seminar for librarians and educators is another event that will take place as a part of ‘’Book Island – Direction North” project.

⛵ About the project The Book Island: https://tiny.pl/9jhxl

⛵ Project Leader and Partners:
▪ Tadeusz Różewicz Municipal Public Library in Wrocław – project leader
▪ Children Time Foundation – partner
▪ Stord Kulturhus in Norway – partner
▪ Go’nAct Foundation – partner