Familijne warsztaty Kreatywna książka „Baśnie świata”

Edycja marzec 2022 r.

Wydarzenie programu Akademii Twórczych Inicjatyw Obywatelskich Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Zapraszamy serdecznie na cykl warsztatów rodzinnych on-line w czasie rzeczywistym.

Adresatami warsztatów są dzieci w wieku 3 – 9 lat wraz z rodzicami /opiekunami. Ich celem jest zainspirowanie dorosłych do aktywnego czytania książek dzieciom. Podczas spotkań dzieci będą słuchały wybranych historii/opowieści, a następnie wspólnie z rodzicami/opiekunami będą „czarować” plastycznie.

Wszystkie warsztaty odbędą się on-line w czasie rzeczywistym na platformie Zoom. 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, ale na warsztaty obowiązują zapisy – to jest warunkiem otrzymania linku do spotkania.

Warsztaty poprowadzi: Katarzyna Łabędzka-Hełka mentor programów Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej, doświadczony edukator, na co dzień nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania warsztatów jest umowny, dostosowany do każdych zajęć i możliwości uczestników. Zaczynamy wszyscy razem około godziny 18:00. Część pierwsza to słuchanie opowieści, druga to działania manualne. Tu z uwagi na zaplanowane zadania plastyczne na niektórych spotkaniach będzie dodatkowy podział – najpierw realizujemy zadania prostsze, dla dzieci młodszych wiek 3-5 lat i po 15-20 min. zapraszamy do zadań plastycznych dzieci starsze wiek 6-9 lat. Nasze spotkanie kończymy około godz. 19:30.

HARMONOGRAM:

  • 3.03.2022 (czwartek), godz. 18.00 – 19.30, Książka: „Winnie i dzień dinozaura”: Spotkanie w dwóch częściach – pierwsza to opowieść, druga to warsztaty manualno-plastyczne do tematu. Uczestnicy spotkania słuchając opowieści przeniosą się w wyjątkowe miejsce na spotkanie z wyjątkowymi bohaterami – czarownicą i jej kotem oraz tytułowym dinozaurem.

Aby aktywnie wziąć udział w części plastycznej – do spotkania przygotuj:

Grupa młodsza /3-5 lat/: dwie kartki formatu A4 – białą i drugą w ulubionym kolorze, kolorowe kredki /mile widziane pastele olejne/, nożyczki i klej.

Grupa starsza /6-9 lat/: dwa białe, tekturowe, okrągłe talerze, nożyczki, klej, kolorowe flamastry lub kredki.

  • 10.03.2022 (czwartek), godz. 18.00 – 19.30, Książka: „Pan Kuleczka”: Spotkanie w dwóch częściach – pierwsza to opowieść, druga to warsztaty manualno-plastyczne do tematu. Jeśli ktoś jeszcze nie zna Pana Kuleczki – to czas to nadrobić, bo Pan Kuleczka wraz z Psem Pypciem i Kaczką Katastrofą oraz Muchą Bzyk Bzyk są niezwykłą rodzinką.

Aby aktywnie wziąć udział w części plastycznej – do spotkania przygotuj:

Grupa młodsza /3-5 lat/: przygotuj trzy kartki formatu A4 – białą, niebieską i zieloną, kolorowe kredki /mile widziane pastele olejne/, nożyczki i klej.

Grupa starsza /6-9 lat/: jeden patyczek szaszłykowy, jeden kwadrat 8×8 cm w kolorze czerwonym, żółtym lub różowym, jeden kwadrat 15×15 cm w ulubionym kolorze /może być biały/, klej, kredki.

  • 17.03.2022 (czwartek), godz. 18.00 – 19.30, Książka: „Powiastki Beatrix Potter”: Spotkanie w dwóch częściach – pierwsza to opowieść, druga to warsztaty manualno-plastyczne do tematu. 

Tym razem zajrzymy do opowieści, która powstała w 1906 roku i towarzyszyć będziemy pewnemu amatorowi wędkowania. Co wyszło z planów miłego popołudnia? Czynność dość prosta, ale nie zawsze dobrze się kończy.

Aby aktywnie wziąć udział w części plastycznej – do spotkania przygotuj:

trzy kartki formatu A 4 – białą, niebieską oraz zieloną, kolorowe kredki /mile widziane pastele olejne/, nożyczki i klej, 1 zielone kółko z papieru Ø 5 cm.

  • 24.03.2022 (czwartek), godz. 18.00 – 19.30, Książka „Krasnoludki”: Spotkanie w dwóch częściach – pierwsza to opowieść, druga to warsztaty manualno-plastyczne do tematu. Zajrzymy pod łóżko, pod regał i do kącika zabawek by spotkać 13 wesołych krasnoludków, którym wciąż się przytrafiają jakieś przygody.

Aby aktywnie wziąć udział w części plastycznej – do spotkania przygotuj:

Grupa młodsza /3-5 lat/: trzy kartki – białą, czerwoną oraz kartkę w pastelowym kolorze /jasną/, kolorowe kredki, nożyczki i klej.

Grupa starsza /6-9 lat/: dwie białe kartki formatu A4, kredki, nożyczki, klej.

  • 31.03.2022 (czwartek), godz. 18.00 – 19.30, Książka „Kłopot”, „Moc Kłopotów”.

Spotkanie w dwóch częściach – pierwsza to opowieść, druga to warsztaty manualno-plastyczne do tematu.

Tym razem opowieść o tym jak duży kłopot może stać się okazją do kreatywnych działań.

Aby aktywnie wziąć udział w części plastycznej – do spotkania przygotuj:

Grupa młodsza /3-5 lat/ oraz

Grupa starsza /6-9 lat/: dwie kartki A4 – białą i niebieską, tekturkę formatu A5 /może być okładka od starego zeszytu/ oraz kolorowe kredki /mile widziane pastele olejne/, nożyczki i klej.

Posłuchaj o projekcie audycji w Radio Rodzina: https://www.radiorodzina.pl/audycje/nowa-edycja-kreatywnej-ksiazki/

 Zaznacz terminy i zgłoś udział poprzez  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: – listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław – przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl – telefonicznie: tel. 71 77 24 900. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: – listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. – przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 1) związanych z realizacją warsztatów familijnych online 2) związanych z ewentualnych dochodzeniem roszczeń i odszkodowań związanych w niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (warsztatów familijnych online) 3) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski, 4) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 1) niezbędność do wzięcia udziału w warsztatach familijnych online (wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – warsztatów familijnych online art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu zakończenie Projektu pn. Warsztaty familijne online. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. wizerunku), prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (dot. wizerunku), prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka / dzieci w celach związanych z organizacją projektu pn. ”Warsztaty familijne online” Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji projektów realizowanych przez WCRS. Jeśli nie wyraża Pani/Pan zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, prosimy o informację drogą mailową. *
Jestem świadomy / świadoma konsekwencji cywilnych i karnych, wynikających z pobierania, nagrywania, przerabiana, uzupełniania lub wykorzystywania materiałów, video online tworzonych w ramach projektu pn. ”Warsztaty familijne online” bez zgody autora, umieszczania lub udostępniania konsultacji online w sieci internetowej lub intranetowej bez zgody autora, naruszania praw do wizerunku osób biorących udział w konsultacjach online, naruszenia dóbr osobistych osób biorących udział w konsultacjach online a także Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. *

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *