Studium PROSPECTUS

Zmiany cywilizacyjne postępują w takim tempie, że nie sposób przewidzieć jakie umiejętności przydadzą się w przyszłości. Żeby sprostać tym wyzwaniom ludziom potrzebna będzie zdolność zdobywania wiedzy, przetwarzania jej przez umysł otwarty na przyszłość. Zadaniem uczących jest wyposażenie  osób kształcących się w narzędzia pozwalające na  optymalną adaptację do zmieniających się warunków, której wyrazem będzie poczucie satysfakcji życiowej i szczęście.

Program Studium PROPECTUS skierowany jest do uczniów klas II i III szkół ponadpodstawowych, którzy potrafią niekonwencjonalnie myśleć, są poszukujący, krytyczni, interesują się wieloma dziedzinami wiedzy. Celem projektu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i rozwijanie umiejętności, pozwalających na osiągnięcie ponadprzeciętnego poziomu w zakresie:

W ramach projektu odbędą się zajęcia z następujących tematów.

Niekonwencjonalne rozwiązywanie problemów z myśleniem analitycznym i praktycznym – Patrycja Frania-Seniuk

Kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów to jedna z ważniejszych kompetencji przyszłości. To umiejętność potrzebna w każdej płaszczyźnie naszego życia. Wydaje się, że nieco zaniedbywana na gruncie szkolnym, a przez to i mało rozwijana, podczas gdy w świecie zawodowym bardzo pożądana. Podczas naszych zajęć będziemy się uczyć, jak tę kreatywność w sobie odnaleźć, jak różne wymiary może ona mieć. Będziemy się również przekonywać o tym, że każdy z nas może w sobie kreatywność odnaleźć, wystarczy wiedzieć czego i jak szukać. A my dodatkowo będziemy się uczyć, jak jej używać.

Psychologia komunikacji i efektywna współpraca w zespole projektowym – Monika Szymonek-Stec

Program rozwija umiejętności psychologiczne oraz kompetencje zarówno intrapersonalne jak i interpersonalne, mające na celu budowanie i utrzymywanie dobrych relacji pomiędzy członkami zespołu oraz osiąganie wspólnych celów. Warsztat pozwala rozpoznać i zrozumieć osobisty, preferowany styl komunikacji i działania oraz rozwija umiejętność rozpoznawania stylów komunikacji i zachowania innych osób.
Na bazie rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych uczestnicy poznają zasady efektywnej współpracy podczas grupowej pracy projektowej. Zapoznają się z metodologią Design Thinking, doświadczają procesu, poznają narzędzia oraz przechodzą przez wszystkie elementu procesu na realnym wyzwaniu projektowym. Doskonalą umiejętność właściwego definiowania problemu oraz umiejętność szukania innowacyjnych rozwiązań (myślenie out of the box).

Perspektywy etyczno-filozoficzne w epoce technologii – Piotr Łukomski

Czy istnieje różnica pomiędzy dobrym człowiekiem i dobrym robotem? Czy zdolność do podejmowania bezstronnych (sprawiedliwych) decyzji czyni Sztuczną Inteligencję stroną w sporach moralnych? Czy powinniśmy projektować szczęśliwe roboty, bo szczęście to cel istnienia każdej myślącej istoty? Czy robot w stanie melancholii budziłby nasze współczucie? A co z poczuciem humoru i zdolnością do uprawiania sztuk pięknych?
Współczesna rewolucja technologii informacyjnych prowadzi do odczarowania ludzkiej inteligencji i umysłu. Rozszerza ona przez to również zakres problemów etycznych, które w różnych tradycjach kulturowych były związane z istnieniem jednego gatunku myślącego. Czym w takim razie jest myślenie jeśli możemy je zaprojektować? Czym jest podmiot moralny, który w pierwszym rzędzie dąży do poznania samego siebie, jeśli może on zostać skonstruowany? Czy perspektywa ludzkiego umysłu jest perspektywą odchodzącego gatunku? Jakie miejsce wśród tych problemów zajmuje ludzka zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów, która jest nie tylko istotą sztuki, ale również nauki i technologii?

Retoryka – oratorstwo, perswazja – Dorota Garbicz-Stodolna

Sztuka retoryki swymi korzeniami sięga starożytności, jednak nie traci na aktualności. Jak zatem może pomóc współczesnemu mówcy podczas wystąpienia? Po pierwsze: pokaże jak stworzyć tekst, który przyciągnie uwagę i przekona. Po drugie: wskaże drogę do odpowiedniej pracy głosem i gestem. Po trzecie: zaprezentuje techniki mówienia z pamięci oraz pokonywania lęku przed wystąpieniami. Warsztaty z retoryki pokażą jak mówić pięknie i skutecznie, czyli tak, żeby inny chcieli nas słuchać.

W świecie wiedzy. Jak poznajemy – Wojciech Małecki.

Celem przedmiotu (bloku) jest rozwijanie i pogłębianie umiejętności zdobywania wiedzy, posługiwania się nią i krytycznego podejścia do wiedzy własnej i wspólnej. Ważne będzie budowanie świadomości własnej wiedzy. Na zajęciach uczniowie zbadają własności wiedzy, dowiedzą się o sposobach (metodach) poznawania, przeanalizują specyfikę poznawania i cechy wiedzy w kilku obszarach, poznają ograniczenia wiedzy, nauczą się odróżniać wiedzę od pseudowiedzy. Podejmą też refleksje nad wiedzą własną i wspólną. Będziemy zachęcali uczestników (poprzez odpowiednie ćwiczenia) do zastanowienia się nad swoimi doświadczeniami poznawczymi w szkole i w życiu codziennym oraz do rozważenia odpowiedzialności własnej i społecznej związanej ze zdobywaniem wiedzy oraz posługiwaniem się nią. Zajęcia będą prowadzone w formie konwersatoriów, dyskusji, warsztatów. Zwieńczeniem zajęć staną się krótkie opracowania dotyczące metod poznawania i własności wiedzy w wybranej przez każdego uczestnika dziedzinie.

Aktualnie rozpoczynamy zapisy do III edycji projektu. Do udziału zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Wrocławia oraz Aglomeracji Wrocławskiej, którzy w roku szkolnym 2023/2024 będą w III klasie. Aby wziąć udział w projekcie należy do 02 października 2023 (przedłużony termin) przesłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu). Osoby, które prześlą formularze zostaną zaproszone na rozmowę. Spośród zgłoszonych kandydatów Rada Programowa wyłoni grupę zakwalifikowaną do projektu. Ostateczna liczba uczestników (ok. 20 osób) zostanie ogłoszona 11 października 2023.

12 października 2023 zaprosimy uczestników oraz ich Rodziców/Opiekunów prawnych na spotkanie organizacyjne, na którym poprosimy o podpisanie kontraktu określającego prawa i obowiązki uczestników oraz organizację zajęć w ramach projektu Studium PROSPECTUS. Zajęcia rozpoczną się w sobotę 21 października 2023. Projekt obejmuje 45 godzin zegarowych zajęć w podziale na 5 tematów. Zajęcia odbywają się w soboty od października 2023 do marca 2024 w godzinach 09:00-14:00 – zgodnie z przygotowanym grafikiem, który zostanie przedstawiony na pierwszym spotkaniu organizacyjnym. Dodatkowo, przed rozpoczęciem zajęć odbędą się zajęcia integrujące, wprowadzające. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy przesłać na adres: anna.ducka@wcrs.pl

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – załącznik nr 1

KONTRAKT – załącznik nr 2

ULOTKA INFORMACYJNA021

Autor: www.wroclaw.pl

Autorką projektu jest pani dr Maria Grygier-Frąckiewicz – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor psychologii. Autorka artykułów, książek mających charakter poradników i programów terapeutycznych i wspomagających rozwój dzieci i młodzieży. Prowadzi konsultacje dla rodziców i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną.      

OPINIE O PROJEKCIE

Zapraszamy do obejrzenia podsumowania I edycji projektu: https://youtu.be/6Fc9qHOBqNI oraz do wysłuchania rozmów z :

 

Przedstawiamy opinię Rodzica uczestnika na temat udziału w zajęciach: „Chciałabym się jednocześnie podzielić moją obserwacją – po organizowanych przez Państwa zajęciach córka jest pełna bardzo dobrej energii, jest radosna i z pasją opowiada o tym co robiła. Jestem bardzo wdzięczna, że potraficie Państwo w dzieciakach wyzwolić takie pozytywne emocje. Brawo!!!”

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu 5 bezpłatnych zajęć organizowanych przez Uniwersytet SWPS. Zajęcia odbywają się online."Ciekawią cię dzisiejsze problemy
Zapraszamy do udziału we WROCŁAWSKIM KONKURSIE NA KOSMICZNĄ ANIMACJĘ POKLATKOWĄ. Konkurs odbywa się w ramach wrocławskich obchodów 60 rocznicy pierwszego
12 kwietnia 1961 roku Jurij Gagarin wystartował z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie w pierwszy lot człowieka w przestrzeń kosmiczną. Było